معرفی واحد آموزش همگانی:

معرفی و فعالیتها:

واحد آموزش همگانی در راستای آموزش تغذیه فراگیر و همگانی جامعه از طریق تهیه مطالب علمی آموزشی تغذیه و ارائه آن در قالب ابزارهای آموزشی مانند  تیزر، پمفلت، پوستر و فیلم آموزشی فعالیت می کند. در این راستا در اجرای برنامه های رادیویی و تلویزیونی با موضوع تغذیه نیز فعالیت دارد. شایان ذکر است بازوی علمی واحد آموزش همگانی در تهیه مطالب علمی آموزشی تغذیه، کمیته علمی آموزش همگانی است که در ادامه اعضاء و شرح وظایف آن آورده می شود.
از دیگر فعالیتهای این واحد برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی برای مراکز متقاضی نظیر خانه های سلامت وابسته به شهرداری های مناطق مختلف تهران، مدارس و ادارات مختلف است. همچنین تهیه و انتشار مقالات آموزشی در زمینه تغذیه در جراید از جمله روزنامه های کثیرالانتشار و نشریات داخلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(نقل و نقد) از دیگر فعالیتهای این واحد است.

اعضاء واحد:

هم اکنون یک نفر کارشناس ارشد تغذیه در واحد آموزش همگانی مشغول به فعالیت است که مشخصات ایشان به شرح زیر می باشد:

 نام و نام خانوادگی   تحصیلات  سمت
 مینا کاویانی  کارشناس ارشد تغذیه  سرپرست واحد آموزش همگانی

  

چشم انداز:

• ارتقاء سطح آگاهی تغذیه ای جامعه
• ارتقاء سطح سلامت جامعه

رسالت:

۱-سنجش نیازهای آموزشی جامعه در رابطه با تغذیه
۲-اولویت بندی موضوعات آموزشی بر اساس نیازهای موجود
۳-ارزشیابی برنامه های آموزشی جهت تعیین میزان اثر بخشی آنها
۴-اجرای برنامه های آموزشی بهداشتی – تغذیه ای از طریق رسانه های عمومی
۵-ارسال مطالب و مقالات آموزشی برای جراید (عمومی – تخصصی)
۶-برقراری ارتباط با خبرگزاریهای گوناگون و ارسال مطالب علمی جدید برای شبکه های اینترانتی و اینترنتی
۷-تهیه ابزارهای آموزشی مانند تیزر، فیلم، پمفلت و پوستر مطابق با اولویتهای موجود و با گروه هدف مشخص
۸-انتشار و ارسال ابزارهای کمک آموزشی تهیه شده در واحد آموزش همگانی برای معاونتهای بهداشتی کلیه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، شهرداری تهران، آموزش و پرورش و کلیه متقاضیان
۹-ارائه وکاربردی کردن نتایج تحقیقات موجود جهت استفاده در برنامه های آموزش همگانی در سطح جامعه
۱۰-ارائه خدمات مشاوره ای و ترویج آموزش تغذیه در جامعه با همکاری بخش خصوصی
۱۱-برگزاری جلسات آموزشی بهداشتی – تغذیه ای برای کلیه مراکز متقاضی مانند (فرهنگسراهای شهرداری، مدارس آموزش و پرورش و …)
۱۲-ارائه مقالات و شرکت در همایش ها و کنگره های علمی مرتبط
۱۳-تدوین و برگزاری دوره های بازآموزی برای کارشناسان مدارس و شهرداری ها
۱۴-تهیه و اجرای طرح های تحقیقاتی تغذیه ای

معرفی کمیته علمی آموزش همگانی:

تعریف:
کمیته علمی آموزش همگانی که اختصاراً “کمیته” نامیده می شود، بازوی علمی واحد آموزش همگانی است که دستاوردهای علمی روز را در زمینه علوم تغذیه و صنایع غذایی به منظور ارتقاء سلامت جامعه و پیشگیری از بیماریهای مرتبط با غذا و تغذیه، به صورت کاربردی در اختیار واحد آموزش همگانی قرار می دهد.

اعضاء کمیته: 

اعضاء کمیته متشکل از اعضاء ثابت ترجیحاً از متخصصین علوم مرتبط با غذا و تغذیه از داخل انستیتو و دانشکده انتخاب گردیده و اعضاء موقت به صورت مشاورانی با تخصصهای مورد نیاز از خارج انستیتو و دانشکده دعوت به همکاری می گردند.
تبصره ۱ : ریاست جلسات کمیته بر عهده معاون پژوهشی انستیتو و دانشکده یا نماینده تام الاختیار ایشان بوده و سرپرست واحد آموزش همگانی دبیر جلسات کمیته می باشد.
تبصره ۲ : اعضاء به پیشنهاد مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی با تأیید معاونت پژوهشی و با حکم ریاست انستیتو و دانشکده به مدت دو سال، انتخاب می گردند.
تبصره ۳ : چنانچه هریک از اعضاء کمیته به هر دلیلی از حضور در جلسات معذور باشد، جانشین وی مطابق اساسنامه برای مدت باقیمانده معرفی می گردد.
تبصره ۴ : کمیته می تواند بنا به تصویب اعضاء، گروههای کاری تخصصی جهت انجام امور محوله از بین اعضاء آن تشکیل دهد.

هم اکنون اعضاء کمیته علمی آموزش همگانی افراد زیر هستند:

 نام و نام خانوادگی(خانمها و آقایان)  سمت
 دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی  سرپرست معاونت پژوهشی انستیتو- رئیس کمیته
 مینا کاویانی  سرپرست واحد آموزش همگانی- دبیر کمیته
 مسعوده خلیلی  عضو هیئت علمی گروه علوم پایه
 محمدرضا خوش فطرت  کارشناس ارشد تغذیه گروه سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه
 منیره دادخواه  پیرآغاج  کارشناس ارشد تغذیه گروه تحقیقات تغذیه
 مریم قوام صدری  عضو هیئت علمی گروه تغذیه جامعه
 زینت کمالی  کارشناس ارشد تغذیه – مدیر دفتر خدمات فنی و پژوهشی
 رزیتا کمیلی فنود  کارشناس گروه تحقیقات صنایع غذایی
 مهندس مرتضی مشایخ  عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی
 دکتر جواد نصرا…زاده  عضو هیئت علمی گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی

شرح وظایف کمیته:

۱٫ سنجش نیازها و تعیین اولویتهای آموزشی تغذیه ای جامعه با بکارگیری روشهای علمی مناسب
۲٫ تهیه مطالب علمی مصوب کمیته و انتخاب ابزارهای آموزشی مناسب
تبصره : تهیه مطالب علمی براساس تخصص اعضاء کمیته علمی آموزش همگانی می باشد.
۳٫ همکاری با واحد آموزش همگانی در راستای اجرای وظایف و اهداف آن
۴٫ ارائه طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش تغذیه همگانی
۵٫ ارزیابی اثربخشی فعالیتهای انجام شده آموزشی

پمفلت های برگزیده:

پمفلت ۱-۱            پمفلت ۲-۱                    
پمفلت ۱-۲            پمفلت ۲-۲

اسلایدهای برگزیده:

  • Foods

  • Nutrition in Diseases

  • Nutrition in life cycle