انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در تاریخ ۱۳۴۰/۸/۲۷ بر اساس تصویب نامه شماره ۱۵/۱۳۶۹۸ هیئت وزیران با نام انستیتو خواربار و تغذیه ایران و آموزشگاه عالی وابسته به آن به صورت سازمانی مستقل مرتبط با وزارت بهداری وقت تأسیس شد. هدف اساسی از تأسیس انستیتو خواربار و تغذیه ایران، تعیین خط مشی کلی تغذیه کشور بر پایه بررسی ها و تحقیقات بود. سپس در سال ۱۳۵۵، مجلس شورای ملی سابق، قانون تشکیل انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران را از تصویب گذراند و در نتیجه قانون اجازه تأسیس انستیتو خواربار و تغذیه ایران لغو و انستیتوی جدید جایگزین آن شد. تا سال ۱۳۶۵ انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران وابسته به وزارت بهداری سابق بود و پس از آن همزمان با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی پیوست. در سال ۱۳۷۰ مطابق با تحولات و پیشرفت های جهانی و تغییر نگرش پژوهشی، به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، سازمان جدیدی به نام “انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور” به صورت مؤسسه‌ای علمی و تحقیقاتی دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأسیس شد. به موجب این مصوبه، انستیتو بار دیگر موقعیت رسمی خود را به عنوان یک انستیتوی ملی با استقلال حقوقی و مالی بازیافت.

چشم انداز: 
۱- تلاش در جهت تبدیل شدن به یکی از مؤسسات تحقیقاتی و علمی معتبر در عرصه ملی ،منطقه ای و جهانی.
به یک مرجع ملی دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه غذا و تغذیه.
به یک مرجع در علوم مرتبط با غذا و تغذیه.
۲- ادامه حرکت بر مبنای فناوری اطلاعات  (Information Technology). همراه با کمک و مساعدت منابع انسانی توسعه یافته.
رسالت:
سنجش وضعیت تغذیه جامعه ایران، شناسایی ، کمبودها، نارسایی‌ها و علل و ریشه‌های مشکلات و روند آنها در گروههای مختلف سنی و طبقات اجتماعی و مناطق جغرافیایی.
اهداف:
۱- تهیه و تأمین مبنای علمی و اطلاعاتی برای کمک به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی در جهت تأمین نیازهای غذایی مردم، تأمین و سلامت توسعه کشور.
۲- تربیت متخصصین و کارشناسان مورد نیاز برای پیشبرد علوم، طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت بخشهای فنی، علمی و اجرایی کشور در ابعاد تولید، تبدیل، مصرف غذا و سلامت جامعه
۳- ایجاد آگاهی کافی و مستمر عمومی به منظور گسترش و هدایت فرهنگ غذایی و بهداشتی مناسب.