کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی                           

سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویان : خانم دکتر آرزو رضا زاده

دبیر کمیته پژوهشی دانشجویان  : حامد کردورکانه

اعضاء فعال:

علی شمسی پور – کارشناسی تغذیه

مهسا عروجی – کارشناسی تغذیه

سمانه حجارزاده – کارشناسی تغذیه

نیوشا غیبی زاده کارشناسی تغذیه

فرزانه جهانگیر کارشناسی تغذیه

ابوالفضل عادلی کارشناسی صنایع غذایی

  

۱. معرفی

کمیته پژوهشی دانشجویان از مدیریت­های زیر نظر معاونت تحقیقات و فن آوری می­باشد که برخی وظایف آن به شرح زیر است:

۱-۱ –  ایجاد نظام جامع تربیت پژوهشگر و توانمند سازی محققین دانشگاه از راه تدوین بسته های آموزش در پژوهش در نظام جامع تربیت پژوهشگر و تشکیل کانونهای پژوهش و برگزاری کارگاههای مرتبط با پژوهش برای دانشجویان

۱-۲- بهبود انگیزه در دانشجویان، دستیاران و محققین به منظور افزایش فعالیت­های علمی، تحقیقاتی از طریق تدوین آیین نامه های مرتبط با پژوهشهای دانشجویی، افزایش سرانه جذب بودجه پژوهش برای محققین دانشجو و تسریع گردش کار طرح­های تحقیقاتی دانشجویی و برگزای سمینارهای تحقیقاتی متناسب با نیازهای دانشجویان

۱-۳-  بستر سازی جهت دسترسی مناسب به تجربیات محققین، مولفین و مترجمین به کمک افزایش بودجه اعزام محققین دانشجو جهت شرکت در کنگره­های داخلی و خارجی

۱-۴-  توسعه تحقیقات دانشجویی در مقاطع مختلف به کمک راه اندازی دفاتر تحقیقات دانشجویی در مراکز تحقیقاتی و خوابگاه­ها

۱-۵- تشکیل شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان و نظارت و برنامه ریزی در بهبود و ارتقا آن

۱-۶- برگزاری سمینارهای تحقیقاتی دانشجویی متناسب با نیازهای دانشجویان

۱-۷-  راه اندازی واحد مشاوره پژوهشی برای مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت طراحی پروژه­های پژوهشی و اجرای آن­ها

۱-۸-  انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی و همچنین نشریه پیام پژوهش

 فرآیندها

۱- انتشارات

۱-۱- کتاب دانشجویی

۱-۲- مقالات دانشجویی

۱-۳ طرح های پژوهشی

۲- کارگاه های پژوهشی

۳- تورهای تحقیقاتی

۴- برگزاری همایش و کنگره

 

تلفن تماس: ۲۲۳۶۰۶۵۸  -۰۲۱