گروه تحقیقات تغذیه‌ای

چشم‌انداز: بالاترین مرجع علمی در سطح ملی و منطقه‌ای برای تامین شواهد علمی و به‌روز برای شناسایی و حل مشکلات تغذیه‌ای جامعه به‌ویژه در زمینۀ ریشه‌کنی سوءتغذیه و گرسنگی پنهان و کاهش بار بیماری‌های وابسته به تغذیۀ جامعه با رویکرد پژوهش‌‌محور و آموزش و تربیت متخصصان تراز نخست در حوزۀ پژوهش و راهبری تغذیه‌ای

رسالت: تامین اطلاعات و شواهد مبتنی بر پژوهش در راستای شناسایی، تحلیل و ارائۀ راه‌کارهای مناسب به مسؤولان و سیاستگذاران  امر غذا و تغذیۀ کشور برای دستیابی به  اهداف توسعۀ پایدار به ویژه در زمینۀ امنیت غذا و تغذیه از طریق:

 • بررسی و رصد روند تغییرات وضعیت تغذیه و الگوی مصرف مواد غذایی در گروه‌های مختلف مردم
 • تدوین، تعدیل و به‌روز رسانی جدول ترکیبات مواد غذایی و ارزش تغذیه‌ای غذاهای ایرانی
 • استاندارد کردن روش‌های ارزیابی وضعیت تغذیه و اعتبار سنجی آن‌ها
 • مطالعات اپیدمیولوژیک تغذیه جهت تعیین بارِ عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر وابسته به غذا و تغذیه
 • مطالعات آزمایشگاهی وضعیت تغذیه با تاکید بر وضعیت ریز مغذی‌ها و شیوه‌های مناسب و کارآمد مداخلات تغذیه‌ای برای بهبود وضعیت تغذیه (به ویژه ریزمغذی‌ها) در جامعه
 • ارتقاء و ترویج دانش، فرهنگ و سواد غذا و تغذیه در جامعه
 • کاربردی کردن دانش تغذیه در زمینه برنامه ریزی، مدیریت، ارائه و ارزشیابی خدمات تغذیه‌ای گروهی در مراکزی همچون مدارس، ادارات، کارخانه‌ها و دیگر مؤسسه‌ها
 • یکپارچه‌سازی پژوهش‌های غذا و تغذیه در کشور

برنامه ها و طرح‌های پژوهشی کلان گروه تحقیقات تغذیه‌ای  

برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی گروه در عین استقلال موضوعی و مدیریتی، ارتباطات محتوایی نظام‌مند بسیاری دارند و به نوعی تکمیل‌کنندۀ یکدیگرند. برخی از مهمترین آن‌ها عبارتند از:

 • جنبه‌های تغذیه‌ای بیماری‌های غیر واگیر: شناخت و تحلیل تعیین کننده ها، طراحی، مداخله و ارزیابی آن

در این برنامۀ پژوهشی تلاش بر این است که رابطه بین عوامل تغذیه‌ای و سبک زندگی با بیماری‌های غیرواگیر از جمله چاقی، سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی–عروقی، دیابت و استئوپروز شناسایی و راه‌کارهای مناسب برای کاهش بار این بیماری‌ها ارائه شود. از مهم‌ترین طرح‌های این برنامه، «کوهورت معلمان ایران» شایان ذکر است.

 • مطالعات ارزیابی و بهبود وضعیت ریزمغذی‌ها در کشور: هدف از اجرای این برنامۀ پژوهشی ارزیابی وضعیت ریزمغذی‌ها در زیرگروه‌های مختلف جمعیتی، ریشه‌یابی علل کمبود آن‌ها، ارزشیابی کارایی و اثربخشی روش‌های مختلف مداخلات تغذیه‌ای (به ویژه غنی‌سازی مواد غذایی)، پیشنهاد مناسب‌ترین روش‌(ها) به سیاست‌گذاران و نهایتاً ریشه‌کنی گرسنگی پنهان از جامعه است.
 • برنامۀ ملی مراقبت غذا و تغذیه (سورویلانس): هدف از اجرای این برنامۀ پژوهشی رصد وضعیت تغذیه‌ای جامعه در طول زمان، تحلیل و ریشه‌یابی علل مشکلات تغذیه‌ای در زیرگروه‌های سنی و جنسی و ارائۀ مناسب‌ترین روش‌های مداخله به سیاست‌گذاران برای مداخلات «به صرفه» و «به هنگام» برای بهبود وضعیت تغذیۀ آحاد جامعه است.
 • برنامۀ ملی تهیۀ نقشۀ ملی غذاهای بومی ایران:
 • پیمایش ملی بررسی مصرف و الگوی دریافت غذایی: هدف از انجام این پیمایش، که به طور معمول هر ده سال یک بار انجام می‌شود، شناسایی عادات و الگوهای غذایی در گروه‌های جمعیتی و بررسی روند تغییرات دریافت مواد غذایی و تحلیل پی‌آمدهای این تغییرات بر سلامت جامعه به منظور کمک به سیاست‌گذاران و مسؤولان رده بالای کشور برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های غذا و تغذیه در کشور است.
 • تدوین جدول ترکیبات مواد غذایی: بی‌تردید جدول ترکیبات مواد غذایی یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارزیابی‌های تغذیه‌ای در سطوح خرد و کلان است. هدف از انجام این مطالعات، تدوین و روزآمد کردن اطلاعات جدول ترکیبات مواد غذایی ایران است.
 • مطالعۀ رژیم غذایی کل total diet study (TDS): در واقع TDSیک رویکرد تکمیلی برای برنامه‌های پایش و مراقبت است که برای محاسبۀ مواجهۀ رژیمی جامعه با آلاینده‌های شیمیایی موجود در مواد خوراکی و ارزیابی تاثیر بالقوۀ آن بر سلامت عمومی طراحی می‌شود.  این مطالعه مشتمل بر گزینش و خرید غذاهایی که نمایندۀ رژیم غذایی جامعه باشند، از بازار و نهایتاً آزمایش آن‌ها از نظر میزان مواد شیمیایی (مانند فلزات سنگین) یا مواد مغذی مورد نظر است. بنابراین، TDS به عنوان یک ابزار غربالگری برای ارزیابی میزان مواجهۀ جامعه با عوامل خطرزای موجود در مواد خوراکی و براورد میزان مخاطرات بالقوۀ این مواجهه برای سلامت عمومی به کار می‌آید.

 

حوزه های مهارتی تخصصی:

 • ارزیابی مصرف مواد غذایی و حوزه‌های مرتبط شامل شناسایی عادات و الگوهای غذایی در گروه‌های جمعیتی، بررسی جنبه‌های اجتماعی و رفتاری موثر بر وضعیت تغذیه، مطالعات اعتبارسنجی روش‌های ارزیابی دریافت مواد غذایی
 • اپیدمیولوژی بیماری‌های غیرواگیر مرتبط با تغذیه و طراحی برنامه‌های پیشگیری
 • پژوهش‌های کیفی در مداخلات تغذیه‌ای
 • آزمایشگاه تخصصی گروه به ویژه در زمینۀ بهبود وضعیت ریز مغذی‌ها شامل راه‌اندازی و اصلاح روش‌های آزمایشگاهی و بررسی وضعیت ریزمغذی‌ها در گروه‌های جمعیتی فعالیت دارد. این آزمایشگاه مجهز به امکانات عمومی، بیوشیمی، هورمون شناسی، خون شناسی، سلولی ملکولی و تغذیۀ بالینی است که امکان انجام آزمایش‌های پیش بینی شده در سایر حوزه های تحقیقاتی موسسه را نیز فراهم می‌نماید. همکاران آزمایشگاه علاوه بر مسؤولیت‌های پژوهشی، در آموزش روش‌های تخصصی آزمایشگاهی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی با گرایش‌های مرتبط فعالیت دارند.

مدیر گروه: دکتر تیرنگ رضا نیستانی

تلفن مستقیم:۲۲۳۵۷۴۸۶

مشخصات اعضاء هیئت علمی و کارشناسان گروه تحقیقات تغذیه:

اعضای هیأت علمی گروه تحقیقات تغذیه

ایمیل

Orcid ID

علائق پژوهشی

مقطع و رشته تحصیلی

رتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

t.neyestani@sbmu.ac.ir

neytr@yahoo.com

orcid.org/0000-0002-0953-2594

ویتامین D و سایر ریزمغذی‌ها، مراقبت غذا و تغذیه (سورویلانس)، غنی‌سازی مواد غذایی، روش‌های آزمایشگاهی ارزیابی وضع تغذیه، دیابت، چاقی و سندروم متابولیک، ایمنی‌شناسی تغذیه‌ای

دکتری تخصصی علوم تغذیه (گرایش‌های ایمنی‌شناسی و بیوشیمی)

استاد

تیرنگ رضا نیستانی

۱

Morabd@yahoo.com

m.abdillahi@sbmu.ac.ir

orcid.org/0000-0003-0310-2021

برنامه های کلان و ملی، سلامت تغذیه ای، اپیدمیولوژی و مداخلات بیماری های غیرواگیر

دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

دانشیار

مرتضی عبداللهی

۲

Nasseri_esm@yahoo.com

 

غذاهای بومی، اخلاق پزشکی، مطالعات تغذیه جامعه

دکتری تخصصی علوم تغذیه

استادیار

عصمت ناصری

۳

Mina_esmaeili@yahoo.com

 

جدول ترکیبات مواد غذایی، نمایه گلایسمی اقلام غذایی در بیماران دیابتی، مطالعات مخاطرات رژیم کل

کارشناسی ارشد علوم تغذیه

پزوهشیار

مینا اسماعیلی

۴

Anahrad@yahoo.com

 

برنامه های کلان و ملی، سلامت تغذیه ای، اپیدمیولوژی و مداخلات بیماری های غیرواگیر

کارشناسی ارشد علوم تغذیه

پژوهشیار

آناهیتا هوشیار راد

۵

Nikooyeh11024@yahoo.com/nikooyeh@sbmu.ac.ir

orcid.org/0000-0002-0823-7593

مطالعات و مداخلات در حوزه ریزمغذی ها، اپیدمیولوژی و آمار و طراحی مطالعات، تست های آزمایشگاهی، کارآزمایی های بالینی تغذیه، سورویلانس تغذیه ای،

دکتری تخصصی علوم تغذیه

استادیار

بهاره نیکویه

۶

mamini@sbmu.ac.ir/maramin2002@yahoo.com

orcid.org/0000-0002-5279-213X

تغذیه کودک و نوجوان، مطالعات کیفی، مطالعات اعتبار سنجی، مطالعات مصرف مواد غذایی، مداخلات مدرسه و جامعه محور، پیشگیری و کنترل چاقی کودکان، ارتباطات در تغذیه، مطالعات تحلیل رسانه در ارتباط با غذا و تغذیه، 

دکتری تخصصی علوم تغذیه

استادیار

مریم امینی

۷

samirarabiei@yahoo.com

samirarabiei@sbmu.ac.ir

orcid.org/0000-0002-3606-8969

مطالعات مصرف مواد غذایی، مداخلات پیشگیری و درمان چاقی، دیابت، سندرم متابولیک، غنی سازی مواد غذایی بویژه در زمینه پروبیوتیک ها، مطالعات در خصوص ارتباط عوامل تغذیه ای با بیماریهای مزمن و تاثیر بر سلامت کلی

دکتری تخصصی علوم تغذیه

استادیار

سمیرا ربیعی

۸

کارشناسان گروه تحقیقات تغذیه

ایمیل

Orcid ID

علائق پژوهشی

مقطع و رشته تحصیلی

رتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

m_abtahi@sbmu.ac.ir

Mitra_abtahi@yahoo.com

 

orcid.org/0000-0001-8807-0705

مطالعات پیشگیری و کنترل چاقی در کودکان و  نوجوانان، اعتبار سنجی ابزارهای جمع آوری اطلاعات بررسی مصرف مواد غذایی در کودکان و نوجوانان، نگارش مقالات تخصصی، تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار هایSPSS,Nutritionist 4 ، Excel

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناس تحقیقات تغذیه

میترا ابتهی

۱

Doost_mohammadi@yahoo.com

Doost_mohammadi@sbmu.ac.ir

 

orcid.org/0000-0001-6249-2520

طراحی و اعتبار سنجی ابزار در برنامه های تغذیه ای، مطالعات بررسی مصرف مواد غذایی و الگوهای غذایی، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ها و مداخلات تغذیه ای جامعه محور، تحلیل سیاستهای غذایی و تهیه خلاصه سیاستی، پژوهش های کیفی در مطالعات تغذیه ای،  تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار های Amos، EPIinfo، Anthro/Anthroplus، SPSS,       MAXQDA,

دکتری تخصصی علوم تغذیه

کارشناس تغذیه

اعظم دوست محمدیان

۲

Monireh_dadkhah@yahoo.com

 

مطالعات بررسی مصرف مواد غذایی، پژوهش کیفی، رژیم درمانی و مشاوره تغذیه

کارشناسی ارشد علوم تغذیه

کارشناس تغذیه

منیره دادخواه

۳

telmazowghi@yahoo.com

 

مطالعات بررسی مصرف مواد غذایی، پژوهشی کیفی

کارشناسی علوم تغذیه

کارشناس تحقیقات تغذیه

تلما ذوقی

۴

Homa_haidari@yahoo.com

 

مطالعات بررسی مصرف مواد غذایی، پژوهشی کیفی

کارشناسی علوم تغذیه

کارشناس تحقیقات تغذیه

هما حیدری

۵

M_jam49@yahoo.com

 

اپیدمیولوژی تغذیه، آموزش همگانی تغذیه

دکتری تخصصی تغذیه جامعه

محقق

مریم جمشیدیان طهرانی

۶

eimankhosrowshahi@gmail.com

 

مطالعات بررسی مصرف مواد غذایی، پژوهشی کیفی

کارشناسی علوم تغذیه

کارشناس تغذیه

ایمان خسرو شاهی

۷

Nsh1344@yahoo.com

 

هماهنگی و اجرای پروژه های تحقیقاتی (آزمایشگاهی و میدانی)، تهیه و تالیف کتب آزمایشگاهی و علوم تغذیه، استاندارد کردن روشهای آزمایشگاهی بیوشیمی)،کار با نرم افزارNutritionist 4, SPSS, Excel، تجزیه و تحلیل آماری داده ها

 

کارشناسی علوم تغذیه

محقق

نسترن شریعت زاده جنیدی

۸

Aban278@yahoo.com

 

آزمایشات HPLC، ترجمه کتب آزمایشگاهی و تغذیه ای، مطالعات بررسی مصرف مواد غذایی، آنالیز با نرم افزارهایNutritionist 4, SPSS, Excel، تهیه و تنظیم مقاله های پژوهشی و بولتن های آموزشی تغذیه

 

کارشناسی ارشد بیوشیمی

کارشناس آزمایشگاه

ملیحه زاهدی اصل

۹

Alikala13@yahoo.com

 

انجام و تفسیر آزمایشات روتین بیوشیمی، هماتولوژی، هورمون،..،انجام آزمایش های تخصصی سلولی و ملکولی، بیومارکرها، استرس اکسیداتیو، روشPCR ، انجام نمونه گیری از مراجعین

 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کارشناس مسئول ازمایشگاه

علی کلایی

۱۰