گروه تغذیه سلولی و مولکولی

Department of Cellular and Molecular Nutrition

معرفی گروه

گروه تغذیه سلولی و مولکولی در سال ۱۳۸۸ با نظر شورای آموزشی دانشگاه تشکیل گردید و در سال ۱۳۹۵ برای مراحل نهایی تصویب، به وزارت بهداشت معرفی شد. امروز این گروه نوپا همگام با گروه های پیشگام در این زمینه نوین در تکاپوی حل گره های موجود و پیشبرد آگاهی در سطح مولکولی در رشته تغذیه است.

تعریف:

تغذیه سلولی و مولکولی شاخه ای از رشته علوم تغذیه است که با استفاده از پژوهش و آموزش در زمینه های مختلف علمی به بررسی مباحث پایه تغذیه ای در سطح سلول و فرایندهای داخل سلولی در سطح مولکول می پردازد و هدف آن بررسی مکانیسم های تنظیمی و مسیرهای پیام رسانی در پاسخ به مواد غذایی در سلول ها و اندام هاست که سعی دارد گام های موثرتری را در ارتقاء سلامت و درمان بیماری های مرتبط با تغذیه بردارد.

چشم انداز:

گروه تغذیه سلولی و مولکولی بر آن است که با تلاش در راستای پیشبرد آموزش و تحقیقات پایه در زمینه مباحث جاری تغذیه، سبب ارتقای آموزش و پژوهش های مبتنی بر نیاز گردد و با تولید دانش مناسب در این زمینه و ارائه راهکارهای جدید در ارتقای سلامت، به یکی از قطب های علمی در سطح کشور تبدیل شود.

رسالت:

 • این گروه تلاش دارد با بهره گیری از امکانات و فن آوری های جدید آموزشی و تحقیقاتی، بستری مناسب جهت ارتقای علمی کشور فراهم سازد.
 • این گروه مصمم است با استفاده از یافته های حاصل از پژوهش های پایه، ضمن ارتقای برنامه های آموزشی، به عنوان الگوئی موفق در زمینه آموزش مبتنی بر پژوهش در سطح کشور مطرح گردد و نیروهای توانمند آموزشی پژوهشی را در عرصه تغذیه سلولی و مولکولی تربیت نماید.
 • ارتباط نزدیک با سایر گروه های آموزشی و مراکز علمی و تحقیقاتی، از دیگر برنامه های مهم این گروه است.
 • ترجمان فعالیت های علمی، از برنامه های دیگر این گروه خواهد بود .

اهداف

 • ارتباط موثر با سایر گروه های تغذیه ای و دانشکده های تحت پوشش دانشگاه برای انجام طرح های تحقیقاتی مشترک
 • راه اندازی رشته تغذیه سلولی مولکولی
 • تجهیز ازمایشگاه سلولی –مولکولی
 • طراحی مطالعات ترجمه ای (Translational Study)برای کاربردی کردن مطالعات پایه ای

فعالیت ها:

۱-  فعالیت های آموزشی

 • آموزش نظری دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تغذیه در زمینه دروس مرتبط با تغذیه سلولی مولکولی، بیوشیمی و تنظیم متابولیسم
 • آموزش عملی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تغذیه (متناسب با واحدهای عملی در نظر گرفته شده در هر مقطع تحصیلی) در زمینه تغذیه سلولی و مولکولی و بیوشیمی

۲-  فعالیت های پژوهشی

 • بررسی رابطه بین مواد مغذی و تغییرات اپی ژنتیک در سلول های سرطانی
 • بررسی اثر متابولیت ها بر ماهیت و رفتار سلول های سرطانی
 • بررسی اثر چاقی بر مورفولوژی و رفتار سلول های طبیعی و سرطانی
 • بررسی اثر چاقی بر فرایند پیری
 • مطالعه متابولیت های ناشی از عوامل تغذیه ای، مکمل های ورزشی و ارگوژنیک ها در سطح مولکولی در عملکرد ورزشکاران
 • اعضاء هیأت علمی

مشخصات اعضای هیأت علمی گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی به شرح زیر می باشد:

اعضای هیأت علمی گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی

زمینه فعالیت های آموزشی و  پژوهشی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

بیوشیمی و تغذیه سلولی و مولکولی

دانشیار

بیوشیمی

دکتری تخصصی

دکتر حمید زند

Hamid_zand@sbmu.ac.ir

مدیریت و توسعه سازمان

استادیار

علوم رفتاری

دکتری تخصصی

دکتر مصطفی میرقطبی

M_mirghotbi@sbmu.ac.ir

تغذیه بالینی و رژیم درمانی

دانشیار

علوم تغذیه

دکتری تخصصی

دکتر حسین داوودی

Hdavoodi1345@gmail.com

تغذیه سلولی و مولکولی

استادیار

علوم تغذیه

دکتری تخصصی

دکترکتایون پورولی

K_pourvali@sbmu.ac.ir

تغذیه سلولی و مولکولی

استادیار

علوم تغذیه

دکتری تخصصی

دکتر آرمان قربانی

Arman.ghorbani@sbmu.ac.ir

مدیر گروه : آقای دکتر حمید زند

تلفن مستقیم گروه: ۲۲۰۷۷۴۲۴

دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

 

رشته

مقطع

نام و نام خانوادگی

تغذیه

دکتری

فاطمه صداقت

تغذیه

دکتری

اعظم شاکری

تغذیه

دکتری

فائزه پورسلیمان

تغذیه

دکتری

هادی منجی

تغذیه

دکتری

فاطمه رضائیان

تغذیه

دکتری

نیلا قانعی

تغذیه

دکتری

عادله خدابخشی