بررسی طرح های تحقیقی و پیشنهاد به شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده:
– اظهار نظر درباره ارزیابی سالانه کارگروه برای طرح در شورای آموزشی و پژوهشی
 
فعالیت های خارج از گروه:
– همکاری با مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران
– همکاری با سازمان بهزیستی
– عضویت در هیات مرکز تحقیقات بیهوشی دانشگاه شهید بهشتی
– عضویت در شورای پژوهشی گروه زنان دانشگاه شهید بهشتی
 
مدیر گروه :
دکتر حمید زند – دکترا ی تخصصی بیوشیمی – دانشیار
 
 
اعضای هیئت علمی گروه آموزشی علوم پایه
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت زمینه فعالیت  
دکتر مصطفی میرقطبی (مدیر گروه) دکترا ی تخصصی استادیار   علوم رفتاری گرایش مدیریت و توسعه سازمان  
دکتر حمید زند دکترا (Ph.D) دانشیار   بیوشیمی   
دکتر حسین داوودی دکترا MD,Ph.D  دانشیار    علوم تغذیه   
دکتر کتایون پورولی دکترا (Ph.D)  استادیار  علوم تغذیه   
دکتر آرمان قربانی دکترا (Ph.D)   استادیار علوم تغذیه   
         
 
گروه تغذیه سلولی و مولکولی:
تاریخچه گروه تغذیه و سلولی و ملکولی :این گروه دردانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در سال ۱۳۶۴ به همت رئیس وقت انستیتو و دانشکده تشکیل گردید.در حال حاضر گروه علوم پایه مشتمل بر۵عضو هیئت علمی متخصص می باشد که از قدرت لازم بمنظور آموزش علمی، عملی و همچنین تحقیق و نشر در زمینه علوم پایه در مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاهی برخوردارند. و حال توسعه و گسترش در زمینه آموزش تحقیقات و تربیت نیروی انسانی با گرایش تغذیه سلولی و ملکولی می باشد.
 
رسالت گرو ه :
فراگیری علوم پایه در هر رشته ای به مثابه یاد گیری زبان برای فراگیری دروس آن رشته    می باشد. لذا رسالت این گروه آموزش دانش لازم برای فراگیری دروس تخصصی رشته های علوم تغذیه و صنایع غذایی برای دانشجویان است.
*طرح های در دست اجرا و خاتمه یافته:
* سمینارها و کنفرانس ها و کارگاه های برگزار شده
* جوایز و افتخارات کسب شده
* شوراها و کمیته ها
 
تعریف و چشم انداز تغذیه سلولی و مولکولی:
تعریف:
تغذیه سلولی و مولکولی شاخه‌ای از علم تغذیه است که محدوده وسیعی از مباحث پایه تغذیه را در سطح سلول و فرایندهای داخل سلولی در سطح مولکولی مورد مطالعه قرار می‌دهد. هدف مطالعاتی این علم، مکانیسم‌های درونی بدن بوده و به کشف مسیرهای پیام‌رسانی و یا تنظیمی موثر بر مباحث پایین‌دستی تغذیه از قبیل سلامتی و بیماری مرتبط با تغذیه می‌پردازد. از این طریق می توان درک بهتری از رفتار بدن در قبال مواد غذایی و یا تاثیر مواد غذایی و مواد مغذی مختلف بر بدن داشت و توانایی تعمیم آنها به مباحث موجود در تغذیه بالینی را فراهم نمود که از این منظر مکمل و ملازم تغذیه بالینی محسوب می‌گردد.
چشم انداز:
این برنامه دو چشم انداز برای دو گروه مخاطب خود دارد.
برای دوره کارشناسی به دنبال آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم مرتبط با تغذیه سلولی و مولکولی در قالب دروسی چون بیوشیمی متابولیسم، ژنتیک و تغذیه اساسی است.
در دوره کارشناسی ارشد و دکتری به دنبال تربیت متخصصین تغذیه و محققین فعال علاقه مند به فرایندهای مولکولی در علم تغذیه، اکتشاف مکانیسم های مولکولی دخیل در بیماری های مرتبط با علم تغذیه و نقش ژنتیک در علم تغذیه است.
رسالت:
تربیت متخصصین تغذیه علاقه مند و مسلط به موارد زیر:
متابولیسم مواد مغذی در شرایط سلامت سلول
متابولیسم مواد مغذی در شرایط بیماری
تغییرات در متابولیسم منجر به ایجاد بیماری
اپی ژنتیک به عنوان یکی از عوامل موثر بر شرایط سلامت و بیماری
تاثیر دریافت مواد مغذی مختلف یا رژیم های غذایی مختلف بر بیان ژن ها
متابولیسم مواد مغذی در شرایط ورزش و فعالیت بدنی
تخصص های مورد نیاز
تغذیه، بیوشیمی، فیزیولوژی، آمار و اپیدمیولوژی و بیولوژی مولکولی رشته های تخصصی مورد نیاز برای رسیدن به اهداف گروه هستند.