هدف اصلی این واحد توسعه بحث ورزش در سطح دانشکده می‌باشد. افزایش سطح سلامت و شادابی مخاطبین این حوزه در سطح دانشکده اعم از دانشجویان، کارکنان و اساتید با ارائه خدمات و فعالیت های ورزشی از مهمترین رسالت های این بخش به شمار می رود .این رویکرد با تسهیل انجام ورزش‌های همگانی و ورزش قهرمانی، توجه به زیر ساخت ها، فعالیت‌های عمرانی (ساخت و نگهداری) و آموزش نیروی انسانی و … میسر می شود. این واحد با در اختیار داشتن یک مجموعه ورزشی سرپوشیده و یک فضای رو باز به ارائه خدمات مشغول می‌باشد.

برخی از وظایف و اختیارات این واحد به شرح زیر است :

  1. ارائه واحد آموزشی تربیت بدنی ۱ و ۲ زیر نظر اساتید متعهد و مجرب رشته تربیت بدنی در سالن چند منظوره انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
  2. توسعه و تعمیم ورزش در سطح دانشکده ، ارایه خدمات ورزش همگانی ( ورزش روزانه ، استفاده از فضا ها آزاد و اماکن ورزشی دانشکده و…. )
  3. ارایه خدمات ورزش قهرمانی (تشکیل تیم‌های ورزشی منتخب دانشکده و اعزام به مسابقات در سطح دانشجویان و کارکنان )
  4. ترغیب دانشجویان و کارکنان به شرکت در فعالیت های ورزشی ، اجرای برنامه های آموزش ورزش در رشته های مختلف ازجمله یوگا پیلاتس ، بدنسازی ،کاراته (رشته کیوکوشین )
  5. برگزاری مسابقات ورزشی دوره‌ای منظم و نظارت بر اجرای احسن آنها (دو مرحله در طول سال )
  6. تهیه وسایل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز در سطح دانشکده