واحد مشاوره دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی به منظور ارایه راهنمایی و خدمات مشاوره به دانشجویان جهت افزایش آگاهی و کمک به مواجهه با تغییرات عمده ایجاد شده در زمان دانشجویی و پیشگیری از ایجاد استرس و آسیب‌های روان‌شناختی ناشی از آن، زیر نظر مرکز مشاوره دانشگاه، به فعالیت مشغول می‌باشد.
خدمات مشاوره حضوری روانشناسی بالینی در حوزه های مختلف تحصیلی ازدواج روابط بین فردی و بالینی با حضور نماینده مرکز مشاوره دانشگاه روزهای یکشنبه در محل دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی با هماهنگی قبلی برای کلیه دانشجویان انجام می پذیرد .

لینک دسترسی به مرکز مشاوره دانشگاه:

http://www.sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=61&pageid=11193