کلینیک تخصصی تغذیه و رژیم درمانی

کلینیک تخصصی تغذیه بالینی و رژیم درمانی در سال ۱۳۷۹ در دانشکده علوم تغذیه ایجاد گردید که اولین کلینیک تخصصی تغذیه بالینی و رژیم درمانی در کشور می باشد. این کلینیک روزانه به مدت ۱۰ ساعت در زمینه رژیم درمانی بیماران ارجاع شده از مراکز پزشکی مختلف مشغول به فعالیت می باشد.