نشست رییس سازمان غذا و دارو با ریاست انستیتو

کارگاه غذا و تغذیه سنتی ، بومی و فرهنگی
22 اکتبر 2016
فراخوان اعطای نشان ملی تغذیه
22 نوامبر 2016

نشست رییس سازمان غذا و دارو و هیات همراه

با ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

نشست هم اندیشی با جناب آقای دکتر دیناروند معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو و معاونین و مدیران ارشد آن سازمان و جناب آقای دکتر رفیع زاده ریاست محترم امور فناوری های مدیریتی، مدیریت عملکرد و دبیرخانه شورای عالی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۴/۲۷ در انستیتو برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر حسینی ضمن عرض خیر مقدم گزارشی در مورد معرفی انستیتو ارائه دادند و در ادامه دکتر دیناروند در خصوص اهمیت طرح تحقیقاتی پایش عوامل خطر تغذیه ای شکر، نمک و چربی بویژه اسیدهای چرب ترانس و تاکید ویژه بر اجرای آن با حمایت سازمان غذا و دارو مطالبی ایراد فرمودند در این جلسه راهکارهای همکاری مشترک انستیتو باسازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید جهت توسعه همکاریهای بیشتر با انستیتو درزمینه طرحهای پزوهشی و عملیاتی تغذیه وصنایع غذایی اقداماتی صورت گیرد.