برگزاری آزمون مصاحبه دانشجویان دوره دکترای

لیست تفاهم نامه های انستیتو تحقیقات تغذیه با مراکز و سازمانها
13 فوریه 2017
بازدید معاون محترم دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت از انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
25 جولای 2017

برگزاری آزمون مصاحبه دانشجویان دوره دکترای

 

آزمون مصاحبه دانشجویان دوره دکترای دو رشته علوم و صنایع غذایی و ایمنی و بهداشت مواد غذایی در دو روز متوالی۱۸ و ۱۹ مرداد ماه سال جاری از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ در محل دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد.

هیات ممتحنه شامل اساتید  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند که در ۵ ایستگاه طراحی شده از داوطلبین مصاحبه کردند.

تعداد۳۰ نفر از افرادی که حدنصاب نمره  قبولی در مرحله اول آزمون را کسب کرده بودند برای مصاحبه معرفی شدند که از این تعداد ۷ نفر در رشته علوم و صنایع غذایی و ۳ نفر در رشته ایمنی و بهداشت مواد غذایی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ پذیرفته خواهند شد.