برگزاری همایش روز جهانی غذا

همایش سالیانه صنعت آرد ونان
14 اکتبر 2017
بازارچه ای با طعم مهربانی
21 اکتبر 2017

همایش روز جهانی غذا ۲۴ مهرماه مصادف با ۱۶ اکتبر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار گردید. شعار امسال روز جهانی غذا توسط فائو «تغییر آینده مهاجرت، سرمایه گذاری در امنیت غذایی و توسعه روستایی» نامگذاری شده است. در نشست امسال، ابعاد این شعار توسط سخنرانانی از سازمان­های بین المللی مستقر در ایران همچون سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد (FAO) و برنامه جهانی غذا (WFP) مورد بحث قرار گرفت. دکتر حسینی رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ضمن خیر مقدم و تسلیت شهادت حضرت زین العابدین (ع) فرمودند: امنیت غذایی با مفهوم دسترسی اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی همه آحاد جامعه در تمام اوقات به غذای سالم و کافی برای تامین نیازهای تغذیه ای بمنظور داشتن زندگی سالم و فعال موضوعی فراتر از بحث گرسنگی ظاهری است و به ابعاد تامین نیاز ریز مغذی ها و درشت مغذی ها در سطح سلول با صورتی استطاعت پذیر و توسط منابع غذایی پایدار، سالم و باکیفیت تاکید دارد. روز جهانی غذا که مصادف با سالروز تاسیس سازمان جهانی خواربار و کشاورزی است فرصتی برای توجه جهانی به موضوع غذا، اهمیت امنیت غذایی در مفهوم واقعی، عدالت در توزیع مواد غذایی و کاهش ضایعات آن را فراهم آورده است. ایشان اضهار امیدواری کرد با سرمایه گذاری هدفمند و برنامه ریزی راهبردی در روستاهای کشور عزیزمان شاهد توسعه امنیت غذایی پایدار در سطح ملی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در بخش ها و روستاها باشیم.آقای دکتر فردوسی نماینده محترم FAO اعلام نمودند: در سال ۲۰۱۵ میلادی آمان نشان می دهد ۲۴۴ میلیون نفر از شهری به شهر دیگر مهاجرت داشته اند یعنی ۴۰ درصد بیش از سال ۲۰۰۰ میلادی و در سال ۲۰۱۳ میلادی ۷۶۳ میلیون نفر درون مرزهای داخل کشور مهاجرت داشته اند یعنی مهاجرت گسترده تر شده است.   تمام جابه جایی های بین المللی ۱۵ تا ۳۴ سال سن داشتند و نیمی از آنها خانمها بوده اند. در سال ۲۰۱۵ از جای که کار و زندگی می کنند مهاجرین ۶۰۰ میلیارد دلار به کشور مبدأ برای سرمایه گذاری منتقل کردند اما تعداد زیادی از مهاجرین که به شهرها می آیند به خاطر فقر است. جنگ جهانی دوم باعث گردید مهاجرت بی سابقه گردد عوامل مهاجرت می تواند فقر، عوامل زیست محیطی و جنگ باشد. نماینده محترم WFP خانم نگار گرامی دیگر سخنران همایش بیان کرد: پایان بخشیدن به درگیری کارآمدترین راه برای برقراری صلح پایدار و توقف مهاجرت است.در پایان پیام مدیر اجرایی برنامه جهانی غذاکه به مناسبت روز جهانی غذا در بیانیه ای مطبوعاتی خواستار برقراری صلح شده بود. به شرح زیر قرائت شد:

از ۱۳ پروژه امدادرسانی بزرگ برنامه جهانی غذا ۱۰ پروژه مرتبط با درگیری ها می باشد. امروز درحالی روز جهانی غذا را گرامی می داریم که به مردمی فکر می کنیم که در آرزوی صلح و غذا خوردن بر سر سفره خود در کنار یکدیگر در منزلشان می باشند. از کسانیکه قدرت و سلاح در دست دارند می خواهم تا به خشونت پایان دهند.