همایش سالیانه صنعت آرد ونان

بیانیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
14 اکتبر 2017
برگزاری همایش روز جهانی غذا
21 اکتبر 2017

همایش سالیانه صنعت آرد ونان

 

     ششمین همایش سالانه صنعت آرد ایران در تاریخ چهارشنبه ۱۷ مهرماه با هماهنگی کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار گردید. محورهای اصلی این همایش ۱- بررسی مشکلات و راه حل ها، ۲- بررسی نحوه همکاری در خرید گندم ۹۷، بزرگداشت پیشکسوتان صنعت آرد، تقدیر از واحدها و مسئولین فنی نمونه

در آغاز این همایش جناب آقای دکتر حسین یزدجردی، رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران ضمن خوش آمد گویی اعلام کردند: شکیبایی و صبر مدیران کیفی مسئولان صنعت آرد و نان را قابل ستایش است وامیداست رهکارهای بهبود کیفیت وکمیت نان که غذای غالب مردم می باشد توسط دولت محترم ودست اندر کاران صنعت نان اجرایی گردد. و پس از آن استراتژی های بهبود کیفیت آرد ونان توسط حضار مورد بحث وبررسی در ادامه از پیشکسوتان صنعت آرد ونان کشور تجلیل بعمل آمد.