اعلام تاریخ امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۷-۹۶

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی ۹۷-۹۶
10 اکتبر 2017
تقویم دانشگاهی
17 دسامبر 2017

تاریخ امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۷-۹۶ از ۹۶/۸/۲۷ آغاز و در تاریخ ۹۶/۹/۸ به پایان می رسد.

در صورتیکه دانشجویان  تمایل دارند بخشی از دروس خود را با موافقت استاد در میان ترم امتحان داده و از آزمون نهایی حذف کنند و یا دروس یک واحدی را زودتر از زمان پایان نیمسال امتحان دهند باید موارد زیر را رعایت کنند.

۱- روز و تاریخ امتحان پس از تایید استاد درس توسط کلیه دانشجویان امضا شده و به مدیر آموزش اعلام شود.

۲- این تاریخ باید به اطلاع کلیه دانشجویان همان ورودی و کسانیکه از ورودی های دیگر این واحد درسی را انتخاب کرده اند رسیده و امضا شود. چنانچه حتی یک نفر از دانشجویان امکان حضور در این امتحان حذفی را نداشته باشد، امتحان برگزار نخواهد شد.

۳- کلیه ی امتحاناتی که حذفی پایان ترم هستند چنانچه خارج از تایم میان ترم و بدون اطلاع آموزش برگزار شود، از طرف آموزش قابل قبول نبوده و مجددا در پایان ترم برگزار خواهد شد.

با آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان عزیز