تقویم دانشگاهی

اعلام تاریخ امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۷-۹۶
24 اکتبر 2017
ضوابط امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷-۹۶
30 دسامبر 2017

بسمه تعالی

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم
سال تحصیلی ۹۷-۹۶

الف) انتخاب واحد:
سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم و صنایع غذایی , بهداشت و ایمنی مواد غذایی دوره روزانه و بین الملل و ورودی های جدید نیمسال بهمن ۹۶
چهار شنبه ۱۱ بهمن ۹۶: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تغذیه و سیاست های غذا و تغذیه دوره روزانه و بین الملل و ورودی های جدید نیمسال بهمن ۹۶

دانشجویان گرامی از روز شنبه ۷ بهمن ۹۶ تا جمعه ۱۳ بهمن ۹۶ می توانند با مراجعه به آدرس:
Medical.sbmu.ac.ir و sbmu.ac.ir
اقدام به انتخاب واحد نمایند.
در صورتیکه دانشجویان انتخاب واحد خود را در موعد مقرر انجام ندهند، دانشجوی انصرافی محسوب می شوند.

ساعات مراجعه به استاد راهنما و اداره آموزش:
صبح ها ۱۲-۸، بعد از ظهرها ۱۵-۱۳

ب) شروع کلاسها: روز شنبه ۱۴ بهمن۹۶ است.
ج) حذف و اضافه: برای ۲ درس روزهای سه شنبه ۸ اسفند و چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ است.
د) حذف اضطراری(تکدرس): برای یک درس ” تئوری یا عملی” روزهای سه شـنبه ۱۸ اردیبهشت و چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۷ است.

آموزش دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
آذرماه ۹۶