مراسم جشن پاییزی و جشنواره پژوهشی در انستیتو

نشست علمی و کارگاه Total Diet Study)TDS)
10 دسامبر 2017
بررسی برنامه غنی سازی نان با ویتامین  Dبا محوریت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی کشور وهمکاری معاونت بهداشت وسازمان جهانی بهداشت
23 دسامبر 2017

مراسم جشن پاییزی و روز پژوهش به مناسبت تجلیل از پژوهشگران  وتشکل های دانشجویی دانشکده وانستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی کشوردر روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه با حضور اساتید، همکاران ودانشجویان در انستیتو برگزار شد. دکترهدایت حسینی رییس انستیتو با اشاره به جایگاه برجسته پژوهش درارتقاء آموزش وایجاد بهره وری وخدمت بیشتر به جامعه خواستارمشارکت بیشتر دانشجویان به عنوان آینده سازان کشور در امر پژوهش  وآمادگی برای پذیرش مسئولیت های آتی شوند.در ادامه آقای اسکندری مسئول بسیج دانشجویان دانشکده گزارش فعالیت های انجام شده را ارائه داد در ادامه دکتر فرهودی مسئول مرکز رشد انستیتو فعالیت های مرکز را تشریح کرد. تقدیراز دانشجویان رتبه اول آموزشی،فعالان فرهنگی، مدال آوران سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختردانشگاه های علوم پزشکی کشور،  دانشجویان نمونه درون دانشگاهی راهیافته به مرحله کشوری ، فعالین کمیته پژوهشی دانشجویان و تقدیر از پوستر های برگزیده جشنواره کمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده از دیگر برنامه های جشن بود که به برگزیدگان لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد .اجرای صنلی داغ و پذیرایی پایان بخش جشن پاییزی در دانشکده بود .