برگزاری کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان ایران

برگزاری هجدهمین همایش پژوهش ابوریحان
16 ژانویه 2018
روز جهانی سرطان
4 فوریه 2018

بدینوسیله انجمن علمی تغذیه کودکان ایران، وزارت بهداشت، انستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی کشور و مرکز تحقیقات گوارش ،کبد وتغذیه کودکان ایران در نظر دارند کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان ایران در تاریخ ۲۵ الی ۲۷ بهمن ماه برگزار نماید.
لازم به ذکر است این کنگره دارای امتیاز بازآموزی است.از علاقمندان جهت شرکت در کنگره تغذیه دعوت بعمل می آید.
مهلت ارسال مقالات: ۳۰ دی ۱۳۹۶ (مهلت اسال مقالات تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ تمدید گردید)
تلفن : ۲۲۲۲۷۰۲۱ – ۰۲۱ الی ۹ بیمارستان کودکان مفید
ایمیل info-mch@sbmu.ac.ir:

مکان برگزاری: تهران، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور