سیزدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان ایران

دهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی و نهمین جشنواره شهاب
17 فوریه 2018
همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی کشور با سازمان جهانی بهداشت ومعاونت بهداشت وزارت متبوع در موردبرنامه غنی سازی نان با ویتامین با حضور مشاور بین المللی غنی سازی
18 فوریه 2018

سیزدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان در تاریخ ۲۵ لغایت۲۷ بهمن ۱۳۹۶ با همکاری انجمن علمی تغذیه کودکان ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن علمی تغذیه با شیر مادر ایران در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار گردید. این کنگره با محور های: ارزیابی تغذیه ای کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال رشد، پیشگیری و درمان چاقی در کودکان و نوجوانان، تغذیه در بیماری های شایع و متابولیک (حاد و مزمن) مکمل ها و ارتقاء تغذیه کودکان در حوزه علوم سلامت پزشکی، تغذیه و رژیم غذایی برگزار گردید. دکتر حسینی رئیس انستیتو تغذیه ضمن خیر مقدم و معرفی انستیتو در خصوص ویتامین ها در کودکان مطالبی ارائه نمودند.دکتر حسینی گفت: شواهد موجود حاکی از بهبود وضعیت بسیاری ریزمغذی‌ها به ویژه آهن، روی و ویتامین A طی یک دهۀ گذشته در اغلب زیرگروه‌های سنی و جنسی هستند. او در ادامه تاکید داشت نیاز به برنامه‌های مداخله‌ای به ویژه غنی‌سازی برای مبارزه با کمبود ریزمغذی‌ها با شیوع بالامانند ویتامین  Dوجود دارد. دکتر سیاری رییس انجمن تغذیه کودکان اعلام کرد: پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذیها یکی از برنامه های اولویت دار در نظام سلامت کشور است و کمبودهای شایع ریزمغذیها در کودکان کشور شامل کمبود آهن، کمبود روی، کمبود ویتامین های A  و  D می باشد. مکمل یاری بعنوان یکی از استراتژی های اصلی پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذیها  در گروههای آسیب پذیر است. سیاری در ادامه گفت اثربخشی برنامه مکمل یاری مستلزم آموزش مادران در زمینه اهمیت دادن مکمل های توصیه شده به کودک  و نحوه  صحیح مصرف آن است. این کنگره با حضور پزشکان، داروسازان ومتخصصین تغذیه به مدت سه روز برگزار گردید