روز جهانی کلیه ۲۰۱۸

روز جهانی سرطان
4 فوریه 2018

روز جهانی کلیه هر ساله در تاریخ ۸ مارس برابر با ۱۷ اسفند در سرتاسر دنیا گرامی داشته می شود. امسال نیز این روز با شعار “کلیه ها و سلامت زنان ” گرامی داشته می شود. همه فعالیتهایی که در این روز انجام می شود، با هدف ارتقاء سطح آگاهی است. آگاهی درباره رفتارهای پیشگیرانه، آگاهی از عوامل خطر و آگاهی درباره چگونه زندگی کردن همراه با داشتن بیماری کلیوی.