تاریخ و برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷-۹۶

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند امتحانات نیمسال دوم ۹۷-۹۶ از تاریخ ۹۷/۳/۲۷ آغاز شده و تا تاریخ ۹۷/۴/۱۶ ادامه خواهد داشت.
به همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت امتحان برای کلیه دانشجویان الزامی است.

برنامه امتحانات نیمسال دوم۹۷-۹۶