زمان انتخاب واحد ترم تابستان ۹۷

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند از تاریخ ۹۷/۹/۴ می توانند انتخاب واحد ترم تابستان را انجام دهند.
دانشجویان در برای انتخاب واحد به موارد زیر توجه داشته اشند:
۱- دانشجویان مجاز به انتخاب هیچ یک از دروس زیر گروه معارف اسلامی نیستند.
۲-دروس تخصصی در ترم تابستان ارائه نمی شود.
۳- در صورتیکه دانشجو پیش نیاز واحد کارآموزی را گذرانده باشد مجاز به انتخاب دو درس کارآموزی است.
۴- دانشجویان دوره کارشناسی توجه داشته باشند در صورتی که درسی را به میهمان می شوند، نمره قابل قبول ۱۲ است.