قابل توجه دانشجویان ورودی جدید

  دانشجویان عزیز ورودی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ الزامی است از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲ با مراجعه به آدرس :

http://sehr.sbmu.ac.ir از طرق موتور جستجوی Mozilla Firerox و یا Google Chrome نسبت به تکمیل فرم های مربوط به پرونده پزشکی خود اقدام نمایند. اطلاعات بیشتر در آدرس http://www.sthc.sbmu.ac.ir  موجود است.

ueinamcjadnbxmch[1]