پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

به مناسبت روز جهانی دیابت ۲۰۱۸ م.                                                     
13 نوامبر 2018