انتصاب سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

در طی حکمی از سوی دکتر جلال الدین میرزای رزاز سرپرست انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دکتر سارا سهراب وندی را بعنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی منصوب کردند.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در این حکم آمده است، با توجه به تعهد و سوابق ارزشمند شما به موجب این حکم به سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی انستیتو و دانشکده منصوب می شوید.

در این حکم بر حفظ ارتقاء باورها و ارزش های فرهنگی و ملی، بهبود وضعیت خدمات رفاهی دانشجویان در داخل و خارج از دانشکده، شناسایی و توامندسازی نیروهای فرهنگی زبده، مدیریت شورای فرهنگی انستیتو و دانشکده و توسعه فعالیت های فرهنگی هنری، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح اساتید، دانشجویان و کارکنان انستیتو و دانشکده تاکید شده است.

در ادامه این حکم آمده است: موفقعیت شما را تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج ) در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، اهداف و برنامه ها نیز تلاش در جهت دستیابی به دانشگاه نسل سوم را از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم.