گروه تحقيقات صنايع غذايي:

 

گروه تحقيقات صنايع غذايي متشكل از بخش هاي تكنولوژي، شيمي، ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي مواد غذايي بوده و در زمينه هاي ياد شده فعاليت مي‌نمايد.

 

 

چشم انداز:

 

 تحقيق و توسعه و بررسي روش هاي مناسب توليد، تبديل و نگهداري مواد غذايي براي نيل به خودكفايي در صنايع غذايي و ارتقاء كيفيت محصولات توليدي و ايمني مواد غذايي .

 

رسالت گروه :

 

تعريف و ارائه راهکارهاي مناسب جهت بررسي و انتخاب روش هاي لازم و کافي براي توليد، تبديل و نگهداري مواد غذايي.

 

اهداف:

 

-    بررسي و شناسايي گونه هاي مناسب مواد اوليه براي فعاليتهاي مختلف،
-     ارزشيابي مواد خام، پخته و فرايند شده متداول در كشور و واردات از كشورهاي مختلف،
-     بررسي آلودگيهاي ميكروبي و شيميايي مواد غذايي،
-     بررسي روشهاي مناسب غني كردن مواد غذايي با توجه به نيازهاي مناطق مختلف کشور، 
-    بررسي روشهاي كم كردن و جلوگيري از ضايعات مواد غذايي، 
-    بررسي امكانات دسترسي به منابع جديد غذايي،
-    بررسي راههاي نيل به خودكفايي از لحاظ مواد اوليه، تكنولوژي دانش فني و غيره در ارتباط با صنايع غذايي مختلف،
-     انجام امور تحقيق و توسعه براي واحدهاي صنايع غذايي، بررسي امكانات كاربرد منابع بيولوژيك در صنايع غذايي.
    

 

فعاليت ها:

 

ارائه و اجراي طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با كنترل كيفي غذا و تغذيه
برگزاري و همكاري  در اجراي كنگره هاي مرتبط
مشارکت در تدوين استانداردهاي غذائي، ايزو و کدکس
بررسي علمي و کارشناسي نوآوري ها، اختراعات و واردات مواد غذايي مورد استعلام از سوي سازمان هاي مرتبط
عناوين اهم طرح هاي تحقيقاتي گروه تحقيقات صنايع غذايي
* آلاينده ها
-  بررسي ميزان باقيمانده آفت كشها در محصولات صيفي عرضه شده در ميدان اصلي ميوه و تره بار شهر تهران سال 1383
 - بررسي آلودگي سبزي هاي خام ( سبزي خوردن و سالاد ) به باكتري هاي بيماريزا در استان تهران سال 87-1386 و تاثير انواع ضدعفوني كننده ها بر اين آلودگي
 - اندازه گيري سرب، كادميوم، آهن و روي در سوسيس و كالباس عرضه شده در فروشگاههاي زنجيره اي شهر تهران
 - تعيين ميزان نيترات در انواع كاهو، سيب زميني و گوجه فرنگي مصرفي شهر تهران به دو روش اسپكتروفتومتري و HPLC
 - بررسي آلودگي ميكروبي ادويه هاي عرضه شده در خرده فروشي هاي شهر تهران در سال 1386
* غني سازي
- غني سازي ماكاروني با تيامين، ريبوفلاوين، نياسين و آهن و تأثير فرآيند توليد ماكاروني، انبارماني و پخت ماكاروني بر اين ريز مغذيها
- ارزشيابي غني سازي آرد با آهن و اسيد فوليك ( بخش غني سازي آرد با اسيد فوليك در استان گلستان)
- مخمر نان غني شده از سلنيوم
* نان
- تعيين روند بياتي نان هاي سنتي و روش هاي به تاخير انداختن آن
- فرمولاسيون و توليد پوشش هاي خوراكي برپايه پلي ساكاريد، پروتئين- ليپيد و بررسي كاربرد آنها در افزايش زمان ماندگاري نان باگت
- توليد و فرمولاسيون نان حجيم بدون گلوتن فراويژه با استفاده از آنزيم ترانس گلوتاميناز و صمغ هاي گوآر و زانتان
- به كارگيري بيوترانسفورماسيون مخمر جهت غني سازي نان با عناصر فلزي

* روغن فرموله كردن و توليد آزمايشگاهي اسپرد (Spread) كم چرب و كم ترانس
- تعيين عمر مفيد دو نمونه روغن فرموله شده سرخ كردني در مقياس پايلوت و بررسي عمر انباري چيپس توليدي
* بانك اطلاعاتي علوم و صنايع غذايي كشور
* توليد فراورده هاي رژيمي
- بررسي امكان فرمولاسيون و توليد شيرين كننده هاي جانشين شكر بر پايه آسپارتام و مقايسه ويژگيهاي حسي محصولات توليد شده با شكر و تعيين پاسخ گليسمي آنها
- فرمولاسيون و توليد كالباس كم چرب با استفاده از نشاسته اصلاح شده ذرت
* به کارگيري فناوري هاي نوين زيست فناوري و نانوفناوري در صنايع غذايي
- توليد مايکو پروتيين، زانتان، اسيد سيتريک، خمير ترش مايع، و ...
* نوشيدني ها
- توليد آبميوه هاي پروبيتيک و پري بيوتيک
- توليد دمنوش هاي گياهي
* شير و فراورده هاي آن
- انطباق فرآورده هاي شير با استاندارد ملي ايران

 

*نام مديرگروه تحقيقات صنايع غذايي: دکتر سارا سهراب وندي
* تلفن مستقيم:22376473
  
 

                                                                    اعضاي هيئت علمي گروه تحقيقات صنايع غذايي

 نام و نام خانوادگي

 مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

 مرتبه علمي

  زمينه فعاليت هاي آموزشي

 زمينه فعاليت هاي پژوهشي

 دکترکيانوش خسروي داراني kiankh@yahoo.com

 دکتراي تخصصي

 - مهندسي شيمي بيوتکنولوژي

 رهبري پژوهش       ( دانشيار پژوهشي)

کاربرد بيوتکنولوژي و نانوتکنولوژي در صنايع غذايي

بيوتکنولژي پيشرفته- صنايع تخميري

 دکتر محمدرضا کوشکي
mr_koushki@yahoo.com

 دکتراي تخصصي

 علوم و صنايع غذايي

 پژوهشگر ( استاديار پژوهشي)

صنايع شير

لبنيات – اصول نگهداري مواد غذايي - بسته بندي مواد غذايي

 دكترسارا سهراب وندي

sohrabv@ut.ac.ir

دکتراي تخصصي

 علوم و صنايع غذايي

 پژوهشپژوهشگر ( استاديار پژوهشي)گر

صنايع آبميوه و ماءالشعير – پروبيوتيک و پري بيوتيک

شيمي مواد غذايي - اثر فرايند بر غذا

 دكتر روح اله فردوسي

r.ferdosi@gmail.com

دکتراي عمومي

 دامپزشکي

 پژوهشگر (استاديار پژوهشي)

صنايع گوشت و فرآورده هاي آن- لبنيات

کارآموزي صنايع گوشت و فرآورده هاي آن

 خانم زهرا هاديان

hadian_z2004@yahoo.com

کارشناسي ارشد تغذيه

 علوم و صنايع غذايي

پژوهشگر ( استاديار پژوهشي)

فرمولاسيون و تکنولوژي مواد غذايي – ايمني مواد غذايي

سمينار صنايع غذايي – زبان تخصصي

 خانم خديجه خوش طينت

khosh41@yahoo.com

کارشناسي ارشد تغذيه

 علوم و صنايع غذايي

پژوهشيار ( مربي پژوهش)

صنايع روغن- افزودني ها- شيمي مواد غذايي

آزمايشگاه شيمي تجزيه مواد غذايي – شيمي مواد غذايي

دکتر رامین خاکسار دکترای تخصصی   پژوهشگر
( استادیار پژوهشی )
   

 

کارشناسان گروه تحقيقات صنايع غذايي:

نام و نام خانوادگي آدرس پست الکترونيک مدرک تحصيلي رشته تحصيلي زمينه فعاليت پژوهشي
آقاي مهرداد محمدي M_mohammadi1111@yahoo.com کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي غلات، گوشت و غذاهاي سالم
خانم رزيتا کميلي Komeilyr@yahoo.com کارشناسي علوم تغذيه شيمي مواد غذايي
خانم دکتر نسرين حاج سيد جوادي Drnhsjavadi@yahoo.com دکتراي علوم آزمايشگاهي ميکروبيولوزي مواد غذايي
خانم پاليز کوهي کمالي Pkoohy@sbmu.ac.ir کارشناسي ارشد ميکروبيولوژي ميکروبيولوژي مواد غذايي
خانم سعيده اسمعيلي Saeideh.esmaeili@gmail.com کارشناسي ارشد  علوم و صنايع غذايي پروبيوتيک، غلات و  بيوتکنولوژي
خانم فرحناز اردوبادي Farahnaz_or@yahoo.com کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي

 

سوابق تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي گروه تحقيقات صنايع غذايي:

 

دکتر کيانوش خسروي داراني:

 • طرح هاي در دست اجرا و خاتمه يافته از 90 تاكنون:

- ريزپوشاني پروتئاز با نانوليپوزوم.... (مجري)
- مقايسه اثر افزودن اسپيرولينا پلاتنسيس و کلرلا ولگاريس بر خواص شيميايي ماست....
- دوغ سوياي پروبيوتيک .... (همکار)
- توليد نوشيدني لبني حاوي اسيد پروپيونيک... (مجري)
- توليد روغن تك‌ياخنه حاوي آراشيدونيك اسيد (مجري)
- بررسي اثر متغيرهاي فرايند بر توليد نوشيدني تخميري حاوي اسيد پروپيونيك (مجري)
- Cell growth and PHB accumulation.. (مجري)
- بررسي اثر متغيرهاي فرايند بر توليد نوشيدني تخميري حاوي اسيد پروپيونيك (مجري)
- امكان سنجي توليد فراورده حرارت ديده (شبيه سوسيس)... (مجري)
- مقايسه اثر ضدميكربي نايسين آزاد و ريزپوشاني شده بر ريزسازواره‌.... (همکار)

 • سمينارها و کنفرانس ها و کارگا ه هاي برگزار شده:

- هفتمين کنگره دانشجويي فناوري نانو (دبير)
- هشتمين کنگره دانشجويي فناوري نانو (دبير)
- نخستين كنگرخ ملي پروبيوتيك و پري‌بيوتيك ايران (دبير)
- دومين سمينار تخصصي پليمرهاي پيشرفته در بسته‌بندي مواد غذايي  (دبير)
- كارگاه طراحي آزمايش انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور (مدرس)
-  كارگاه طراحي آزمايش انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور (مدرس)
- كارگاه روش‌هاي طرح آزمايش و تحليل داده، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور (مدرس)
- كارگاه نانوتكنولوژي در صنايع غذايي (مدرس)
 - كارگاه كاربرد نانوبيوتكنولوژي (مدرس)
-  كارگاه معرفي استراتژي‌هاي نوين زيست فناوري (مدرس)

 • جوايز و افتخارات کسب شده:

- رتبه 1 ورودي كارشناسي ارشد
- رتبه 1 ورودي دكتراي تخصصي
- رساله برتر PhD دانشگاه تربيت مدرس
- كسب رتبه پژوهشگر برتر انستيتو در سال 89
- كسب رتبه استاديار برتر دانشگاه در جشنواره پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي (دو دوره)

 • شوراها و كميته‌ها:

مشاور شوراي پژوهشي انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور 1388-1390
عضو شوراي پژوهشي انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور 1390-1386
عضو هيات مديره انجمن فناوري نانو ايران 1389-1386
بازرس انجمن فناوري نانو ايران  1392-1389
عضو كميته‌هاي علمي كنگره‌هاي ملي و بين‌المللي

 

دکتر محمدرضا کوشکي:

 • طرح هاي در دست اجرا و خاتمه يافته:

-  ارزيابي ميزان انطباق شيرهاي پاستوريزه مصرفي شهر تهران با استاندارد ملي در سال 92-1391
-  بررسي ميزان ليزينوآلانين در چند نوع غذاي پروتئين دار گياهي و حيواني
-  بررسي تاثير دما و زمان انجماد بر خصوصيات حسي متداولترين سبزيجات مورد مصرف در غذاهاي ايراني
-  تعيين ميزان آلودگي باكتريايي سبزي خوردن در استان تهران در سال 1387 و تأثير چهار نوع ضدعفوني كننده مختلف بر اين آلودگي¬ها
- توليد فرآورده‌هاي آب پنير
- تهيه آزمايشگاهي بهترين سويه‌هاي استارتر ماست
- فرمولاسيون شيركاكائوي پروبيوتيک با قند جايگزين D-تاگاتوز
- بهبود طعم و بافت پنير سويا
- فرمولاسيون و توليد بيسكويت غني شده با  NaFeEDTA
- بررسي ميزان مايكوتوكسين ها در برنج هاي فروشگاههاي زنجيره اي شهر تهران

 • شوراها  و كميته‌ها:

- عضو برنامه ريزي پژوهشي غذاهاي فراسودمند و غني‌سازي شده، انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور
- جلاسيه هاي كميته ملي خوراك و فراورده هاي كشاورزي،  سازمان ملي استاندارد ايران
- عضو كميته كاري شير و فرآورده هاي آن، دبير خانه شوراي غذا و تغذيه كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
- عضو شوراي مشورتي علمي غذا، معاون غذايي و دارويي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
- عضو كميته هماهنگي تخصصي  تحقيقات، دبير خانه شوراي غذا و تغذيه كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
- عضو كميته كشاورزي (طرح مطالعاتي تعيين موانع راهبردي ـ فنآوري در صنايع كشاورزي و تجهيزات پزشكي و ارائه اولويتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي)، دانشگاه تربيت مدرس
- مشاور علمي ماده 102، بررسي و تصويب طرح ها- معاونت پژوهشي وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري
- عضو شوراي پژوهشي و آموزشي انجمن متخصصان علوم و صنايع غذايي ايران
- عضو شوراي علمي21يكمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران – دانشگاه شيراز 1392

 

 

دکتر سارا سهراب وندي:

 • طرح هاي در دست اجرا و خاتمه يافته

-  بررسي شاخص تغذيه اي و خواص ارگانولپتيک دم نوش ميوه توليدشده با سيب، به و هلو بدون استفاده از افزودني (مجري)
- بررسي اثرات افزودن پري بيوتيک بر ويژگي هاي کيفي چند نوع آب ميوه (مجري)
- بررسي برخي خواص فيزيکوشيميايي،قابليت زيستي و حسي نوشيدني انگورگازدار پروبيوتيک (مجري)
- بررسي برخي ويژگي هاي فراسودمند و حسي آب زغال اخته پروبيوتيک (مجري اول)
- توليد آزمايشگاهي نوشيدني مالت سين‌بيوتيك با خواص ارگانولپتيك مناسب و جايگزيني نسبي ساكارز با فروكتواليگوساكاريد (مجري)
- بررسي عوامل موثر بر خواص كيفي آبجوي بدون الكل توليدي به روش تخمير محدودشده (همکار طرح)
- اثر فشار هموژن کردن و نوع پايدارکننده بر خواص رئولوژي و ريزساختاري دسرخامه اي (همکار طرح)

 • سمينارها و کنفرانس ها و کارگا ه هاي برگزار شده:

- کارگاه ماءالشعير بدون الکل، ويژگي هاي کيفي، روش هاي توليد و روش هاي آناليز (مدرس)
-  کارگاه دسرهاي لبني و ويژگي هاي رئولوژي و حسي (مدرس)
- کارگاه دسرهاي لبني (مدرس)

 • جوايز و افتخارات کسب شده:

- عضو استعدادهاي درخشان دوره كارشناسي ارشد و دکتري

 • شوراها و كميته‌ها:

- عضو کميته فني حلال سازمان غذا و دارو
- عضو شوراي انتشارات انستيتو
- عضو کميته راهبردي انستيتو
- دبير کميته پايش فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي
- دبير علمي شوراي مرکزي باشگاه پژوهشگران دانشجو
- دبير دبير کميته ارزشيابي اعضاي هيات علمي
- نماينده انستيتو در کميته فني و ملي استانداردهاي ملي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
- عضو شوراي راهبردي ارتباط با صنعت

 

دکتر زهرا هاديان:

 • طرح هاي در دست اجرا و خاتمه يافته :                  

- بررسي ميزان باقيمانده آفت¬كشها در محصولات صيفي عرضه شده در ميدان اصلي ميوه و تره بار  شهر تهران (مجري)
- بررسي امكان فرمولاسيون شيرين كننده¬هاي جانشين شكر بر پايه آسپارتام و مقايسه ويژگيهاي حسي محصولات توليد شده با شكر و نمونه مشابه توليدي شركت نوتراسوئيت و تعيين نمايه گليسمي آنها در بيماران ديابتي نوع 2 (همكار اصلي)
- بررسي تاثير تري سديم فسفات با غلظتهاي مختلف  در زمانهاي  متفاوت بر ميزان آلودگي سالمونلايي و كيفيت ارگانولپتيك لاشه هاي مرغ (مجري)
- ميزان شيوع آلودگي سالمونلايي زرده تخم مرغ مصرفي استان تهران سال 1376 (مجري)
- بررسي شيوع آلودگي ليستريا مونوسيتو ژنز در پنيرهاي توليدي كارخانه هاي  ايران  سال 1375 (مجري)
- توليد ماكاروني رژيمي ديابت و تعيين نمايه گليسمي آن 1378 (همكار اصلي)
- مقايسه اثرات فرايند هاي خشك كردن در خلاء، انجمادي، خورشيدي، مايكروويو با روش سنتي بر ويژگيهاي زعفران (همکار)
- بررسي چگونگي ارتقاء كيفي فراورده هاي صنايع تبديلي پرتقال در منطقه شمال ايران (غرب مازندران ) (همكار اصلي)
- تعيين اثر فرآيند انجماد كند، زمان نگهداري در انجماد و روش هاي رفع انجماد بر ويژگي هاي حسي سه نوع از نان هاي سنتي ايران (همكار اصلي)
- بررسي ميزان مايكوتوكسين¬ها در برنج مصرفي مردم تهران(همكار اصلي)
- كاربرد پوشش هاي خوراكي پلي ساكاريدي در افزايش ماندگاري نان باگت (همكار اصلي)
- كاربرد پوشش هاي خوراكي آلژينات در افزايش ماندگاري گوشت گوسفند (همكار اصلي)
- توليد زانتان در مقياس آزمايشگاهي به وسيله زانتوموناس كامپستريس با استفاده از ضايعات خرما و ملاس نيشكر (همكار اصلي)
- فرمولاسيون و ارزيابي نانوليپوزوم¬هاي حاوي ايکوزاپنتاانوائيک و دکوزاهگزاانوئيک¬ اسيد (مجري)

 • جوايز و افتخارات کسب شده:

- برنده پنجمين، هفتمين و دهمين جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 • شوراها و كميته‌ها:

- عضو شوراي پژوهشي انستيتو
- عضو شوراي انتشارات انستيتو
- كميته كدكس بهداشت مواد غذايي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
- كميته تخصصي آلاينده هاي مواد غذايي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
-  نماينده انستيتو در کميته فني و ملي استانداردهاي ملي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
- نماينده انستيتو در کميته هاي سازمان غذا و دارو

 

دکتر روح اله فردوسي:

 • طرح هاي در دست اجرا و خاتمه يافته                   

-  بررسي رابطه ميزان CPR و هموسيستئين با چاقي (همکار اصلي) (همكار اصلي طرح)
-  بررسي رابطه استرس با تجمع چربي در ناحيه شكم در ميان زنهاي چاق در كلينيك هاي تغذيه شهر تهران در
سال 1380 (همكار اصلي)
- مطالعه و شناسايي تقلبات استفاده از بافت هاي غير مجاز حيواني در فرآورده هاي گوشتي حرارت ديده استان تهران با استفاده از تعيين ميزان هيدروكسي پرولين و انديس هاي وابسته (همكار اصلي)
- ارائه روشهاي مختلف تشخيص آبليموهاي طبيعي و مصنوعي كشور (مجري)
- راه اندازي و صحه گذاري روش الايزا براي اندازه گيري انتروتوكسين هاي استافيكوکولوس اورئوس در شير و پنير (مجري)
-بررسي شيوع کيست هيداتيک در مراجعين بيمارستانهاي تهران  (همکار اصلي)
- بررسي پاسخهاي 1372 نفر دانشجوي پزشکي به سوالات امتحان با روشهاي مختلف ارزيابي و معرفي روش برتر محسوب وزارت متبوع (همكار اصلي)
 -ايجاد بانک اطلاعات مقالات محققين علوم پزشکي ايران ارائه شده در کنگره ها و سمينارها و يا چاپ شده در نشريات داخلي و خارجي (مجري)
- بررسي ميزان آفت کشها در برخي محصولات سيفي مصرفي مردم تهران سال 1383 (همکار اصلي)
- تحقيقاتي مطالعه الگوي تغييرات ميزان باقيمانده نيتريت سديم در فرآورده هاي گوشتي حرارت ديده و تعيين مدت عمر نگهداري (مجري)
- اندازه گيري متيل مركوري و جيوه تام در كنسرو ماهي (همکار اصلي)
- تاثير مصرف روغن ماهي و رژيم كاهش وزن بر ميزان افسردگي زنان چاق (همکار اصلي)
- ميزان آلودگي افلاتوكسين 1M و اكراتوكسين A در شير مادران شيرده در تهران (همکار اصلي)
 - تأثيردماهاي مختلف يخ زدايي در مهار افزايش هيستامين درماهي تون هور مسقطي (همکار اصلي)
- تاثير اشعه گاما بر مقدار باقيمانده نيتريت ، اکسيداسيون چربي ، پرفايل اسيد هاي چرب ، رنگ و ويژگي هاي حسي در گروه از فراورده‌هاي گوشتي حرارت ديده طي نگهداري در 4  درجه سانتيگراد (مجري)
- اندازه گيري سرب ، کادميوم ، آهن و روي در سوسيس و کالباس عرضه شده در فروشگاه هاي زنجيره اي شهر تهران (مجري)
- بررسي ميزان مايكرتوكسين در برنج مغازه هاي شهر تهران (همکار اصلي)
بررسي تاثر لاكتات سديم به تنهايي و توام با نيتريت سديم با غلظتهاي مختلف بر ميزان ممانعت از رشد كلستريديوم اسپوروژنز و پرفرژانس سوسيس گوشت قرمز (مجري)

 • شوراها و كميته‌ها:

- عضو ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه
- عضو شوراي آموزشي دانشگاه
- عضو كميته رسيدگي به مشكلات دانشجويان دانشگاه
- عضو کميسيون موارد خاص دانشگاه 
- دبير شوراي مركزي تشويق فعاليتهاي دانشجويي
- عضو كميسيون تنظيم اساسنامه مراكز مجري آموزشهاي آزاد
- عضو كميسيون علمي مشورتي شير خشك و غذاي كودك اداره كل نظارت بر مواد غذايي آرايشي و بهداشتي
- عضو كميته علمي غني سازي مواد غذايي اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي از سال 1384
- عضو هيئت داوران علمي كنگره ملي صنايع غذايي سال 84
- عضو كميته اجرايي علمي كنگره ملي صنايع غذايي سال 84
- مسئول كميته روابط عمومي كنگره ملي صنايع غذايي سال 84
- عضو هيئت رئيسه سمپوزيوم گوشت و فرآورده هاي آن در كنگره ملي صنايع غذايي سال 84
- عضو كميته تخصصي زئونوز مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري دانشگاه سال 84
- همكاري در كميته شوراي غذا و تغذيه كشور
- عضو كميته كلينكال اپيدميولوژي مركز مطالعات و توسعه آموزشي پزشكي دانشگاه
- رئيس كميته EDO دانشكده
- عضو كميته رتبه بندي و سطح بندي دانشكده هاي تابعه
عضو شوراي هماهنگي و برنامه ريزي دفتر ارتباط با صنعت
مشاور معاون آموزشي دانشگاه در امور دانشجويي و دستياري
عضو كميته فني آزمايشگاههاي همكار غيردولتي كنترل مواد غذايي آرايشي و بهداشتي

 

مهندس خديجه خوش طينت:

 • طرح هاي در دست اجرا و خاتمه يافته                   

- بررسي چگونگي ارتقاي كيفي فراورده هاي صنايع تبديلي پرتقال در منطقه شمال ايران ( غرب مازندران ) (همکار)
- بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره گونه هاي بومي جنس سالويا در ايران (همکار)
- ايجاد بانك اطلاعاتي علوم و صنايع غذايي كشور (مجري)
تعيين عمر مفيد دو نمونه روغن فرموله شده سرخ كردني در مقياس پايلوت و بررسي عمر انباري چيپس توليدي (مجري)
-بررسي امكان فرمولاسيون و توليد شيرين كننده هاي جانشين شكر بر پايه آسپارتام و مقايسه ويژگيهاي حسي محصولات توليد شده با شكر و تعيين پاسخ گليسمي آنها در بيماران ديابتي نوع 2 (مجري)
- گردآوري و تدوين جدول تركيبات مواد غذايي (همکار)
- تعيين ميزان باقيمانده آفت كشها درمحصولات صيفي عرضه‌شده درميدان اصلي تره‌بار شهرتهران (همکار)
- فرموله كردن و توليد آزمايشگاهي spread كم چربي و كم ترانس  (مجري)
- تعيين ميزان نيترات در انواع کاهو،‌ گوجه فرنگي و سيب زميني مصرفي شهر تهران به دو روشHPLC و اسپکتروفتومتري و مقايسه دو روش (مجري)
- بانک اطلاعاتي علوم و صنايع غذايي کشور(85-1381) (مجري)

 • شوراها و كميته‌ها:

- دبير گروه واژه گزيني علوم و فناوري غذايي فرهنگستان زبان و ادب فارسي
-  عضو سابق دفتر ارتباط با صنعت انستيتو و دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايي
- دبير و عضو شوراي انتشارات انستيتو به نمايندگي گروه تحقيقات صنايع غذايي
-  عضويت در گروه كار صنعت روغن ، كميته هماهنگي تحقيقات ،دبيرخانه شوراي غذا و تغذيه كشور
- نماينده انستيتو در کميته فني و ملي استانداردهاي ملي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
- نماينده انستيتو در کميته هاي سازمان غذا و دارو
-  شرکت در جلسات برنامه ريزي استرتژيک انستيتو و تدوين برنامه هاي كلان انستيتو

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است