معرفی:

 

  • الف.  انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور:
انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور در تاريخ 1340/8/27 بر اساس تصويب نامه شماره 15/13698 هيئت وزيران با نام انستيتو خواربار و تغذيه ايران و آموزشگاه عالي وابسته به آن به صورت سازماني مستقل مرتبط با وزارت بهداري وقت تأسيس شد. هدف اساسي از تأسيس انستيتو خواربار و تغذيه ايران، تعيين خط مشي كلي تغذيه كشور بر پايه بررسي ها و تحقيقات بود. سپس در سال 1355، مجلس شوراي ملي سابق، قانون تشكيل انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران را از تصويب گذراند و در نتيجه قانون اجازه تأسيس انستيتو خواربار و تغذيه ايران لغو و انستيتوي جديد جايگزين آن شد. تا سال 1365 انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران وابسته به وزارت بهداري سابق بود و پس از آن همزمان با تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي پيوست. در سال 1370 مطابق با تحولات و پيشرفت هاي جهاني و تغيير نگرش پژوهشي، به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان، سازمان جديدي به نام "انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور" به صورت مؤسسه‌اي علمي و تحقيقاتي داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي و وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تأسيس شد. به موجب اين مصوبه، انستيتو بار ديگر موقعيت رسمي خود را به عنوان يك انستيتوي ملي با استقلال حقوقي و مالي بازيافت.

 

چشم انداز: 

 

1- تلاش در جهت تبديل شدن به يكي از مؤسسات تحقيقاتي و علمي معتبر در عرصه ملی ،منطقه ای و جهاني.
به يك مرجع ملي دانشگاهي و تحقيقاتي در زمينه غذا و تغذيه.
به يك مرجع در علوم مرتبط با غذا و تغذيه. 
2- ادامه حركت بر مبناي فناوري اطلاعات  (Information Technology). همراه با كمك و مساعدت منابع انساني توسعه يافته.

 

رسالت:

 

سنجش وضعيت تغذيه جامعه ايران، شناسايي ، كمبودها، نارسايي‌ها و علل و ريشه‌هاي مشكلات و روند آنها در گروههاي مختلف سني و طبقات اجتماعي و مناطق جغرافيايي.

 

اهداف:

 

1- تهيه و تأمين مبناي علمي و اطلاعاتي براي كمك به سياستگذاري، برنامه‌ريزي و مديريت اجرايي در جهت تأمين نيازهاي غذايي مردم، تأمين و سلامت توسعه كشور.
2- تربيت متخصصين و كارشناسان مورد نياز براي پيشبرد علوم، طراحي، برنامه‌ريزي و مديريت بخشهاي فني، علمي و اجرايي كشور در ابعاد توليد، تبديل، مصرف غذا و سلامت جامعه
3- ايجاد آگاهي كافي و مستمر عمومي به منظور گسترش و هدايت فرهنگ غذايي و بهداشتي مناسب.

 

  • ب- دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی:

 

با تشکيل قانون انستيتو خواربار و تغذيه ايران، اساسنامه آموزشگاه عالي تغذيه که وابسته به اين انستيتو بود در شصت و چهارمين جلسه شوراي مرکزي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (ملي سابق) مورخ 1343/8/16 به تصويب رسيد. شوراي گسترش آموزش عالي در يکصد و هشتمين جلسه خود در تاريخ 1356/12/25 تغيير نام آموزشگاه عالي علوم تغذيه و شيمي مواد غذايي به دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايي را تصويب نمود. هم اکنون، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور،  داراي يك بازوي آموزشي تحت عنوان دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي است.

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است