شماره تماس مستقيم دفتر: 2- 22360661

شماره فاكس دفتر: 22376467

تلفن هاي داخلي: 220-219-218

آدرس : تهران -  شهرك قدس (غرب) بلوار فرحزادي- خيابان شهيد حافظي (ارغوان غربي سابق)

            خيابان باران پلاك 3 درب شمالي

 

Email: www.nnftri.ac.ir

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است