كلينيك تخصصي تغذيه باليني و رژيم درماني

كلينيك تخصصي تغذيه باليني و رژيم درماني در سال 1379 در دانشكده علوم تغذيه ايجاد گرديد كه اولين كلينيك تخصصي تغذيه باليني و رژيم درماني در كشور مي باشد. اين كلينيك روزانه به مدت 10 ساعت در زمينه رژيم درماني بيماران ارجاع شده از مراكز پزشكي مختلف مشغول به فعاليت مي باشد و در هر ترم تحصيلي بخشي از كارآموزي دانشجويان مقاطع مختلف رشته تغذيه در اين كلينيك صورت مي گيرد. در حال حاضر در شيفت صبح اين كلينيك سه كارشناس ارشد تغذيه و يك پزشك عمومي انجام وظيفه مي نمايند و در شيفت عصر اين كلينيك نيز روزانه يكي از اعضاء هيأت علمي گروه تغذيه باليني و رژيم درماني انجام وظيفه مي نمايند. زمينه هاي تخصصي  اين كلينيك در حال حاضر به شرح زير مي باشند:

- رژيم درماني در بيماريهاي قلبي و عروقي و عوامل خطر آن

- رژيم درماني در بيماريهاي گوارشي و كبدي

-رژيم درماني در بيماريهاي كليه

- رژيم درماني در بيماريهاي غدد درون ريز به ويژه ديابت

- رژيم درماني در بيماريهاي متابوليك ارثي نادر كودكان

- رژيم درماني در بيماريهاي مغز و اعصاب

- رژيم درماني در سرطان ها

- رژيم درماني در چاقي و لاغري

- رژيم درماني در گروه هاي ويژه شامل مادران باردار و شيرده ، كودكان ، نوجوانان ، ورزشكاران ، جانبازان و غيره

اعضاي کلينيک تخصصي تغذيه باليني و رژيم درماني:

مشخصات اعضاي کلينيک تخصصي تغذيه باليني و رژيم درماني به شرح زير مي باشد:

 

نام و نام خانوادگي

مدرک و رشته تحصيلي

دكتر هادي طبيبي

دکتراي تخصصي، تغذيه باليني و رژيم درماني

دكتر جواد نصراله زاده

دکتراي تخصصي، تغذيه باليني و رژيم درماني

دكتر آزيتا حكمت دوست

دکتراي تخصصي، تغذيه باليني و رژيم درماني

دکتر آتوسا سعيد پور

دکتراي تخصصي، تغذيه باليني و رژيم درماني

دکتر گلبن سهراب

دکتراي تخصصي، تغذيه باليني و رژيم درماني

دکتر مريم مهرزادي

پزشک عمومي کلينيک تغذيه

خانم پونه انگوراني

کارشناس ارشد، تغذيه باليني و رژيم درماني

خانم سميه عابديني

کارشناس ارشد، تغذيه باليني و رژيم درماني

خانم زينب کريمي

کارشناس ارشد، تغذيه باليني و رژيم درماني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست کلينيک : دكتر هادي طبيبي

تلفن مستقيم کلينيک : 22376420

ساعت کار کلینیک روزهای شنبه تا چهارشنبه از 17-8

/F

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است