همکاريهاي بين المللي

مرکز همکار سازمان جهاني بهداشت در آموزش و تحقيقات تغذيه از سال 1992

 بازديدهاي علمي

بازديد تيم وزارت کشاورزي افغانستان از انستيتو
بازديد اعضاي انستيتو تغذيه و وزارت بهداشت عراق از انستيتو و دانشکده
بازديد اعضاي هيأت انجمن دانش و نوآوري ايرانيان (
NIKI)

 سخنراني هاي علمي

پروفسور MICHEAL KORTHALS از دانشگاه واخنينگن هلند
پروفسور
ADAM CURTIS  از دانشگاه گلاسکو
پروفسور
LARS M. JARNSTROM  از دانشگاه سوئد
پروفسور
Steffen Husby  از دانشگاه اودينسه دانمارک
مهندس ابراهيم نوروزي از دانشگاه مک گيل کانادا

تفاهم نامه هاي تحقيقاتي با دانشگاه هاي معتبر خارجي

دانشگاه ابردين انگلستان ( بيومارکرهاي استرس اکسيداتيو در کودکان مبتلا به سندرم داون، قبل و بعد از مکمل ياري با آلفا ـ ليپوئيک اسيد و ويتامين E )
دانشگاه کارولينسکا سوئد ( الگوهاي تغذيه در دو سال اول زندگي نوزادان ايراني)
دانشگاه وين اتريش ( با عنوان بررسي تأثير غني سازي آرد بر نشانگرهاي استرس اکسيداتيو بزرگسالان سالم 65-40 ساله )

برگزاري کارگاه هاي بين المللي

تغذيه در شرايط اضطراري
مديريت و ارتباطات در پژوهش هاي تغذيه اي
روش هاي تهيه، تعديل و تدوين جدول تركيبات مواد غذايي ايراني
سياستگذاري غذا
غذا از ديدگاه اجتماعي
ارتقاء مهارت هاي رهبري غذا و تغذيه در ايران

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است