معرفي اهداف دفتر ارتباط با صنعت :

 

توسعه پايدار كشور نيازمند ارتباطات مستحكم بين مراكز علمي معتبر و ارگانهاي دولتي و خصوصي علي الخصوص صنايع به عنوان استفاده كنندگان از علم و فناوري   است . از سوي ديگر تغييرات سريع محيط هاي علمي و فن آوري و بازارهاي جهاني ، توليد كنندگان را ناچار ميسازد كه همواره خود را با اين تغييرات هماهنگ و همراه نمايند.

از اين رو لزوم ايجاد رابطه اي دو طرفه بين دانشگاه و صنعت ، جهت ارتقاي توليدات  ، اهميتي دو چندان مي يابد. همچنين اين ارتباط سبب ساماندهي، تسهيل و بسط ارتباطات حوزه‌هاي مختلف دانشگاه با صنايع كشور و تقويت انگيزة محققين دانشگاه در ارائه پژوهشهاي كاربردي به منظور توسعه صنعت در راستاي نيازهاي كشور مي گردد .

بدين منظور ، دفتر ارتباط با صنعت با ايفاي نقش خود به عنوان واسطه ، بر آن شده است تا با استفاده از توان علمي دانشگاهيان و همچنين پشتيباني مسئولين ،ارتباط بين دانشگاه و صنايع را فراهم و گامهاي موثري را در اين زمينه بر دارد.

 

خدمات دفتر ارتباط با صنعت  انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذائي كشور:

 

دفتر ارتباط با صنعت انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذائي كشور دانشكده تغذيه و صنايع غذائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بمنظور هدايت و راهبري ارتباطات   سعي ميكند تا با نظام مند نمودن و هدايت فعاليتها به سوي اهداف تعيين شده ، افق روشن تري براي همگان آشكار سازد . در اين رابطه تلاش ميشود تا توانمندي هاي انستيتو در قالب خدمات ذيل بصورت مناسب در اختيار صاحبان صنايع و ارگانهاي مرتبط قرار گيرد.

 

•      مشاركت در انجام طرحهاي تحقيقاتي و ايجاد زمينه لازم براي اجراي تحقيقات مورد نياز روي محصولات غذائي و حمايت از گسترش طرحهاي مرتبط با صنعت غذا

•      كمك به اجراي طرحهايي در خصوص پيشگيري ازآسيب محصول از نظر كيفي ، بدليل ضعف مباني علمي و تخصصي لازم و بالا بردن سطح كيفيت غذا

•          همكاري با مديريت طب كار جهت كاهش بيماريهاي ناشي از مواد غذائي

•          هماهمنگي براي بازديد هاي علمي و تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان از صنايع كشور

•          ارائه مشاوره تغذيه اي براي سازمانها و صنايع كشور

•      برگزاري جشنواره هاي و نمايشگاههاي مرتبط در راستاي ترويج فرهنگ تغذيه سالم ، ترويج ايمني و سلامت غذائي وكار آفريني و نيز سرمايه گذاري مشترك در حيطه صنعت غذائي دانش بيان و همچنين سمينارهاي علمي و هم انديشي با همكاري ادارات و صنايع و ارگانهاي ذيربط

•          عقد قراردادهاي مشاوره اي براي  يافتن و حل مشكلات

•      همكاري با مجامع صنفي و صنعتي در جهت رفع معضلات محصولات صنعتي ، سنتي و بومي كشور مبتني بر دانش روز و كاهش بار بيماريهايي با منشاء مواد غذائي

•      همكاري با صنعت به منظور معرفي دانشجويان جهت انجام كارآموزي در صنعت و دستگاههاي اجرائي و دوره هاي كارآفريني جهت توانمند سازي دانشجويان در شرف فارغ التحصيلي

•          رفع نياز نيروي انساني صنايع غذائي با معرفي فارغ التحصيلان زبده و توانمند

 

تاريخچه:

 

در سال 1383 بدنبال تصميم متخذه در معاونت پژوهشي و همزمان با راه اندازي دفتري به نام ارتباط با صنعت در مركز ملي تحقيقات پزشكي كشور واحدي در دفتر مديريت پژوهشي با همين نام در نظر گرفته شد. مقرر شد كميته اي تخصصي نسبت به فعال نمودن اين واحد اقدام نمايد . در خلال سالهاي 83 تا 85 كميته تخصصي فعال سازي جلساتي را با هماهنگي دانشكده و مراكز تحقيقاتي جهت تدوين اهداف و عملكردهاي واحد و فعال نمودن آن برگزار نموده است .

دفتر ارتباط با صنعت انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذائي كشور ، به عنوان بخشي مستقل زير نظر رياست انستيتو ، از اوايل سال 1386 با نظر مستقيم معاونت محترم پژوهشي و تائيد هيئت محترم رئيسه، فعاليت خود را آغاز نموده است .

اين دفتر با هدف ايجاد ارتباطات مستحكم بين دانشگاه و صنعت و كليه سازمانهاي دولتي و غير دولتي و رفع نيازهاي طرفين فعاليتهاي خود را به مرحله اجرا گذاشته است .

 

تماس با ما:

در حال حاضر عهده دار رياست اين دفتر ، آقاي دكتر رامين خاكسار مدير گروه تحقيقات صنايع غذائي انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذائي كشور ميباشند .

چكيده اي از اقدامات دفتر ارتباط با صنعت انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذا ئي كشور :

 

·          انجام آزمايشات رئولوژيك شركت بازرگاني بكا

·          همكاري در كار تحقيقاتي دانشجويان در زمين هاي مختلف

·          انجام آزمونهاي افلاتوكسين شركت لبني چوپان

·          تعيين درصد پروتئينانجام آزمونهاي حسي و برقراري غرفه نظر سنجي جهت شركت سويا سان

·          همكاري جهت غني سازي آب معدني شركت آب معدني شيراز

·          بررسي وضعيت تغذيه اي كاركنان پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي

·          پروژه كارشناسي ارشد در خصوص توليد نان مسطح سلياك و توليد نان حجيم سلياك شركت نان آوران سبوس

·          پروژه تحقيقاتي تاثير پودرهاي پروتئين لبني بر كيفيت بيسكويت شركت ويتانا

·          توليد خمير   ترش مايع در مقياس نيمه صنعتي با شركت نان آوران

·          امور تحقيقاتي در خصوص محصولات شركت فراورده هاي غذائي سميه

·          انجام طحهاي تحقيقاتي تهيه فراوري تخميري كفير با همكاري صنايع لبني پاك

·          طرح تحقيقاتي بررسي الگوي غذائي و سلامت كاركنان شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي

·          طرح تحقيقاتي بررسي كاربرد بسته بندي هاي نانو در افزايش زمان ماندگاري نان و ميزان مهاجرت فلزات

·          راهنمائي و مشاوره براي سالم سازي تغذيه جامعه كارگري مجتمع صنايع لاستيك كرمان

·          طرح مشترك با شركت توليدي صنعتي پارسيران

·          طرح بررسي حداكثر مقدار باقيمانده ماده ضد عفوني   اكاسيد در پسته شركت بهداشت پارس

·          طرح بررسي حفظ ويتامين ها و طعم اصلي مواد غذائي نتيجه شده با اجاق گاز شركت پارسيران

·          تعيين مقبوليت شير كاكائو حاوي Fabuless   در افراد تحت رژيم لاغري شركت فراورده لبني كاله

·      امور تحقيقاتي و فرمولاسيون آب معدني ويژه كودكان ، شير خواران زير دو سال و آب معدني ورزشكاران و آب طعم دار شركت شيراز ارم

·          بررسي وضعيت تغذيه اي پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي

·          همكاريهاي مشترك پروژه هاي تحقيقاتي زر ماكارون

·          طرح تحقيقاتي استفاده از زغال فشرده

·          همكاري در تدوين استانداردهاي مواد غذائي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

·      همكاري با اداره كل سلامت شهرداري ، در راستاي حفظ و سلامت تغذيه پرسنل و ارائه الگوي صحيح مصرف غذا ، نحوه طبخ و توزيع غذا

·          همكاري با معاونت فرهنگي و اجتماعي منطقه 7 شهرداري در راستاي ترويج فرهنگ تغذيه سالم

·          برگزاري سمينار آموزشي جهت پرسنل شركت سايپا يدك

·          همكاري با وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و بنياد دامشنامه بزرگ فارسي در خصوص تدوين دانشنامه جامع " درباره تغذيه "

·          برگزاري جشنواره هاي پژوهشي

·          طرح آسيب شناسي تغذيه در ستاد و شركتهاي فرعي بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

 

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است