انتخاب انستيتو تحقيقات تغذيه ای و صنايع غذايی کشور به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در زمينة پژوهش در غذا و تغذيه 1395/08/02

 

 

انتخاب انستيتو تحقيقات تغذيه ای و صنايع غذايی کشور به عنوان

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در زمينة پژوهش در غذا و تغذيه


انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور از سال 1992 میلادی به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در آموزش و پژوهش تغذیه برگزیده شد. پس از یک دوره وقفۀ 3 ساله و تلاش های مستمر سازمانی، ملی و منطقه ای برای کسب جایگاه قبلی، انتخاب مجدد این موسسۀ پژوهشی به عنوان مرکز همکار WHO در بازدید رسمی نمایندۀ عالی رتبۀ دفتر منطقه ای خاورمیانه این سازمان، جناب اقای دکتر ایوب الجوالده، اعلام گردید. در این بازدید که در روز دوشنبه 21/4/1395 انجام پذیرفت، طرفین بر ضرورت تدوین فصل جدیدی از همکاری های مؤثر فی مابین تأکید نمودند. در نشستی که به همین منظور در محل انستیتو و دانشکدۀ تغذیه و صنایع غذایی با حضور دکتر الجوالده و مدیران سازمانی و برنامه های پژوهشی انستیتو برگزار شد، ابتدا جناب آقای دکتر آرش رشیدی سرپرست امور بین الملل توضیحاتی را درمورد تاریخچۀ شکل گیری، ساختار و رسالت های موسسه عنوان نمودند. سپس گزارش طرحها وبرنامه های جاری و آتی پژوهشی توسط جناب آقای دکتر عبداللهی سرپرست معاونت تحقیقات و فن آوری ارائه شد. در ادامه، دکتر الجوالده ضمن تقدیر از مجموعۀ فعالیت های پژوهشی انستیتو در سال های قبل، انتظارات سازمان جهانی بهداشت از همکاری های دو جانبه با مراکز دانشگاهی کشورهای عضو در حوزۀ تغذیه را یادآور شده و ضمن تأکید بر موقعیت ممتاز و منحصربفرد انستیتو، به اهمیت اثربخشی فعالیت های مشترک در مقیاس منطقه ای تأکید کردند. ایشان همچنین از امکان فراهم آوردن مشاوره های تخصصی موردنیاز برای فعالیت های تعریف شده طرفین به عنوان یکی از مهمترین آورده های سازمان جهانی بهداشت در تعاملات دو جانبه با مراکز منتخب یاد کردند. در پایان، مقرر شد که برنامۀ مشترک همکاری دو سازمان در بازۀ زمانی 6 ماهه تدوین شده و به طور سالانه گزارش دهی شود.  

 

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است