آموزش همگانی مردم یکی از اهداف اصلی انستیتو تغذیه است

 

آموزش همگانی مردم یکی از اهداف اصلی انستیتو تغذیه است که متاسفانه این موضوع مغفول مانده است به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دکتر جلال الدین میرزای رزاز در دیدار رئیس پژوهشکده غدد وهیات همراه با اشاره به تاسیس انستیتو تغذیه در سال 1338 تصریح کرد: رسالت وجایگاه سازمانی انستیتو آموزش همگانی است ولذا بر این اساس بحث ترجمان دانش وتاسیس واحد آموزش همگانی در انستیتو مورد توجه قرار گرفته است

رئیس انستیتو تغذیه افزود: ما نسبت به اصلاح سبک زندگی و ارتقا سواد تغذیه و آگاهی مردم و نگرششان نسبت به  مسایل تغذیه ای به شدت غافل مانده ایم و رسانه ای ملی که در واقع می تواند بعنوان یک ابزار و عامل مهم در ارتقا سواد تغذیه ای مردم نقش ایفا کند با توجه به مشکلاتی که وجود دارد در حال حاضر مسیری را طی می کند که با اهداف ما مغایرت دارد.

دکتر میرزای رزاز با توجه به اهمیت آموزش خاطر نشان کرد: ما بحث آموزش همگانی ترجمان دانش را در دوسطح وبرای مخاطبان عام وخاص پیگیری می کنیم یکی مخاطب عام است یعنی مردم که این اطلاعات باید به آنهاا منتقل شود و دیگری مسولان کل کشور هستند که باید دیدگاهشان را نسبت به مسئله تغذیه می­بایست عوض کنیم .

 

 

 

رئیس انستیتو تغذیه که میزبان دکتر فریدون عزیزی و همکاران ایشان در محل انستیتو تغذیه بود با اشاره به تاریخچه این مرکز گفت : این موسسه درسال 38ودر حدود 60سال پیش وبا همت مرحوم دکتر هدایت که یک پزشک بودند با هدف مرکز برای سیاستگذاری و مشاوره به دولت آن زمان و وزارتخانه های مربوط در حوزه غذا وتغذیه تاسیس شد.

وی با انتقاد از نقش کمرنگ انستیتو در طی 2 دهه گذشته تصریح کرد : متاسفانه در طی 2دهه گذشته انستیتو از جایگاه ملی وبین المللی خودش به دور مانده است و ما نتوانسته ایم در نظام سلامت کشور خیلی ایفا نقش نمایم که این موضوع به عدم وجود برنامه صحیح ومدون بازمیگردد تا هر فردی که مسولیت برعهده میگیرد ادامه دهنده برنامه ها باشد و سلایق و نظرات شخصی خود را اعمال نکند.

دکتر میرزای رزاز با اشاره به ساختار انستیتو خاطر نشان کرد ما باید نسبت به اصلاح ساختار اقدام نمایم و با این روند کار و ساختار فعلی که ما شاهد آن هستیم شاید به آن اهداف بلند مدت که دنبالش هستیم کمتر دست پیدا کنیم

وی پژوهشکده غدد را یکی از موفقترین پژوهشکده های کشور دانست و تصریح کرد: پژوهشکده غدد یکی از قدیمیترین پژوهشکده­های کشور است، که مسیر خود را با موفقیت و با افتخار طی کرده است .

رئیس انستیتو تغذیه با شاره به زمینه های فعالیت های مشترک میان انستیتو تغذیه و پژوهشکده غدد تصریح کرد: هدف از این نشست شناسایی پتانسیل های بالفعل و با لذاتی است که ما می توانیم با هم افزایی وبا توجه به شرایط موجود کشور بتوانیم با توجه به امکانات و نیروی انسانی کارهای بزرگی را به جلو ببریم .

 

 

 

در ادامه این نشست دکتر فریدون عزیزی رئیس پژوهشکده غدد ضمن استقبال از همکاریهای دو جانبه خاطر نشان کرد : انستیتو تغذیه برای اینکه بتواند به جایگاه ملی و منطقه ای خود برسد ابتدا باید اعضا هیات علمی، آموزش و پژوهشی آن به یک باور برسند تا یک تحول درون که لازمه آن  است بوجود آید و ما باید در انستیتو شاهد تعریف چند خط پژوهشی مشترک باشیم که در ده سال آینده قرار است به کدام اهداف دست پیدا کنیم و در کنار آن صدها پروژه تعریف شود تا دانشجویان کارهای پژوهشی را دنبال کنند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: انستیتو برای اینکه به مقام کشوری خودش دست یابد باید هم از جهت پژوهش و هم از جهت  آموزش به یک تنیدگی برسد ومن این دو را جدا از هم نمی بینم وهیچ جا دنیا سراغ ندارم که این دو از هم جدا باشد ولازم است اساتید گرانقدر این رشته ها به کمک بیایند و این دلیلی نیست که آنها از مسایل آموزشی منفک بشوند.

دکتر عزیزی خاطر نشان کرد: پژوهشکده هر توانی که داشته باشد در خدمت کارهای مشترک میان انستیتو تغذیه و پژوهشکده غدد قرار خواهد داد چرا که این را وظیفه خودمان میدانیم.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد، انستیتو تغذیه نخست  باید در سطح کشوری بعنوان مقام تغذیه ای کشور شناخته شود ودرگام بعدی باید کم کم از مرزهای جغرافیایی کشور خارج شود ودرکارگاهای تحقیقاتی مشترک و کارگاه­های توانمندی در منطقه شرکت نماید و سرانجام بعد از انجام این کارها خودش را برای حضور درسطح بین المللی آماده سازد تا در منطقه مدیترانه شرقی بعنوان یک سنتر (مرکز) شناخته شود

فهرست