بررسی روش های مدل سازی Real time pcr برای تشخیص تقلب گوشت مرغ و خمیر مرغ در همبرگر

ارائه دهنده: جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا سرلک- دکترای تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

چکیده-پایان-نامه-خانم-زهرا-سرلک

بررسی عوامل خطر تن سنجی و غذایی مرتبط با پیشرفت کبد چرب در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

ارائه دهنده: جلسه دفاع پایان نامه خانم سمیرا سلطانیه- کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

چکیده پایان نامه خانم سمیرا سلطانیه

ارزیابی احتمال خطر دریافت آمین¬های آروماتیک چند حلقه¬ای از طریق مصرف همبرگر و سوسیس

ارائه دهنده: جلسه دفاع پایان نامه آقای بهروز تاجدار اورنج – دکترای تخصصي رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

چکیده پایان نامه آقای بهروز تاجدار

بررسی اثر تغذیه با فرمولای غلیظ شده در مقایسه با فرمولای استاندارد بر پارامترهای آنتروپومتریک و غلظت عوامل بیوشیمیایی در نوزادان و کودکان دچار سوء تغذیه‌ی مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلبی بعد از جراحی

ارائه دهنده: جلسه دفاع پایان نامه خانم مریم آریافر- دکترای تخصصی علوم تغذیه

چکیده-پایان-نامه خانم مریم آریافر

بررسی رابطه وضعیت دریافت تغذیه‌ای،‌ سارکوپنی و چاقی سارکوپنی با شدت بیماری و طول مدت بستری در بیماران سالمند مبتلا به کووید-19 در بیمارستان نیکان غرب

ارائه دهنده: جلسه دفاع پایان نامه خانم الهام السادات احمدیانی- کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

چکیده پایان نامه خانم الهام احمدیانی.

مطالعه اثر اولتراسوند و ماریناد کردن با عصاره زنجبیل و انار بر تردی و خواص فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی گوشت گاو

ارائه دهنده : جلسه دفاع پایان نامه خانم تالین چارمحالی- کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده پایان نامه خانم تالین چارمحالی

“بررسی اثر مصرف میوه عناب خشک بر روی شاخص های گلیسمی، پروفایل لیپیدی، فاکتور های التهابی، وضعیت استرس اکسیداتیو و محصولات گلیکوزیلاسیون پیشرفته در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 دارای اضافه وزن و چاقی”

ارائه دهنده: جلسه دفاع پایان نامه آقای حسین فرهادنژاد- دکترای علوم تغذیه

چکیده پایان نامه آقای حسین فرهادنژاد

“تدوین و اعتبارسنجی نمایه های پتانسیل انسولینی رژیم غذایی و سبک زندگی در مطالعه ی قند و لیپید تهران”

ارائه دهنده: جلسه دفاع پایان نامه آقای ابراهیم مختاری- کارشناسی ارشد علوم تغذیه

چکیده پایان نامه آقای ابراهیم مختاری

عنوان :” مطالعه استحکام پیوند فلزات سنگین و مخمر ساکارومایسس ­سرویزیه در محیط شبیه سازی معده و روده و بررسی مدل های سنتیکی و ایزوترم جذب”

ارائه دهنده : جلسه دفاع پایان نامه خانم راضیه سادات میر مهدی- کارشناسی ارشد صنایع غذایی
چکیده پایان نامه خانم راضیه سادات میر مهدی

عنوان : ” Effects of diets rich in ghee or olive oil on cardiometabolic risk factors in healthy adults: A 2-period,crossover,randomized trial Abstract

ارائه دهنده : جلسه دفاع پایان نامه خانم سوسن محمدی – کارشناس ارشد تغذیه بالینی
چکیده پایان نامه خانم سوسن محمدی

فهرست