اطلاعیه

به اطلاع می رساند همه فعالیت های موسسه فرهنگی عصر گفتگوی قلم با انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در برگزاری همایش ملی «سلامت مواد غذایی از فناوری تا مصرف» از مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ کان لم یکن اعلام می شود.

فهرست