اعلام آمادگی همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه امنیت غذایی

جلسه هم اندیشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور دکتر جلال الدین میرزای رزاز رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیران گروه های تغذیه جامعه و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر جلال الدین میرزای رزاز رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در این جلسه گفت: ارزی که در سال گذشته به موادغذایی اختصاص داده شده، 5/14میلیارد دلار بوده که  این عدد امسال 5/8 میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: ما در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور این آمادگی را داریم تا در مورد امنیت غذایی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری داشته باشیم و انستیتو می تواند بازوی این معاونت باشد.  

رییس انجمن تغذیه ایران بیان کرد: روند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وجود بی نظمی ها در کشور، مثبت ارزیابی می شود و جایگاهی پیدا کرده است. بنابراین انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با قدمت و ارتباط خوب با صنایع غذایی این پتانسیل را دارد که با با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری داشته باشد.

دکتر ناصرکلانتری مدیر تغذیه جامعه دانشکده تغذیه دانشگاه شهید بهشتی در ادامه جلسه هم اندیشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: عواملی که در صادرات اجناس وجود دارد همیشه نیاز مردم نیست. و ممکن است کمک کننده به مسایل اقتصادی مملکت نباشد. البته منابع دیگری برای غذا وجود دارد که امکان دارد برای تولید استفاده شود. به طور مثال یک ترازنامه غذایی وجود دارد که میزان مصرف موادغذایی مختلف توسط کشورمان است.

وی افزود: واردات غذا در کشور ما فقط از طریق ترازنامه می تواند به دست ما می آید که راجع به گندم و برنج است. اما ممکن است گروه های کالباس و… را وارد کشور کرده باشند. ترازنامه غذایی اطلاعات حاصل از بررسی کشور می تواند به شما بگوید که کدام صنعت غذا را باید سرمایه گذاری کنید.

کلانتری گفت: شرکت هایی در مراکز رشد داریم که آمادگی همکاری را به شرط ضمانت اجرایی در امنیت غذایی دارند.

همچنین دکتر مرتضی عبداللهی معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در ادامه اظهارکرد:  ما در خدمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و امنیت غذایی مردم هستیم. اما اگر این معاونت خواسته روشن و واضحی در خصوص امنیت غذایی دارد این ماموریت را رسما به انستیتو واگذار کند. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور تجربه بسیاری در زمینه امنیت غذایی دارد که می تواند کمک کند.

وی تصریح کرد: ما شتاب دهنده در مراکز رشد داریم که می تواند در امنیت غذایی به ما کمک کند و البته برای این شتاب دهنده توانسته امتیازاتی را به میان آورد.

عبداللهی گفت: اگر امکان داشته باشد بهتر است بخش شتاب دهنده را در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تقویت کنیم.

همچنین دکتر هدایت حسینی مدیر گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور بیان کرد: اگر در صنایع غذایی بخواهیم به دنبال شرکت هایی باشیم که از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد، در حوزه امنیت غذایی نیازهایی بسیاری داریم که نیازمند است که بر روی آن کار شود.

وی گفت:  تا جایی که شناخت دارم کسی دنبال آن شرکت ها  نرفته و اگر هم رفته در همان مراحل اولیه متوقف شده است. شاید در مورد امنیت غذایی لازم به بازنگری کوچکی باشد اما انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور می تواند پل ارتباطی با معاونت قرار بگیرد.

فهرست