انتصاب مدیر امور مالی انستیتو تحقیقات تغذیه

 

دکتر جلال­الدین میرزای رزاز سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در با صدور حکمی ریتا صمدیان را به عنوان مدیرامور مالی انستیتو منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تغذیه و صنایع غذایی در حکم صادره آمده است: با توجه به سوابق، تعهد و تخصص سرکار عالی و به استناد ماده ۱۱ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر امور مالی انستیتو منصوب می­شوید.

در ادامه این حکم آمده است: با رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زیر نظر مسئولین مربوطه انجام وظیفه نمایید. بدیهی است شرایط اقتصادی موجود، نیاز به درایت، برنامه­ریزی و ضرورت استفاده بهینه از منابع را ایجاب می­نماید تا بتوانیم در راستای اهداف سازمانی انستیتو حرکت نماییم.

 

فهرست