اپلیکیشن انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

  • پاسخ گویی به سوالات تغذیه ای
  • دسترسی به دستورالعمل های بهداشت تغذیه
  • امکان پرسش به صورت آنلاین از متخصصین تغذیه
  • پاسخ گویی به شایعات تغذیه و کرونا
  • و …

با استفاده از این اپلیکیشن می توانید اطلاعات تغذیه ای خود را در ارتباط با بیماری کرونا بالا برده و سوالات خود را با متخصصین تغذیه مطرح نمایید.

نگاهی بر اپلیکیشن تاک:

فهرست