براساس نتایج به دست آمده از انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور؛ مصرف مکمل سینبیوتیک تاثیر معنی داری بر کاهش علائم ADHD در کودکان 6 تا 11 سال ندارد

براساس نتایج به دست آمده از انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در مورد تعیین تاثیر مکمل سینبیوتیک بر روی علائم بیماری بیش فعالی-کم توجهی(ADHD) روی کودکان 6 تا 11 سال، مصرف این مکمل تاثیر معنی داری بر این کودکان ندارد.

به گزارش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، بیماری بیش فعالی که یکی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی در کودکی و نوجوانی است و کم توجهی، بی قراری و تکانشگری از علائم اصلی این اختلال به شمار می رود. البته عوامل زیستی و محیطی می توانند در بروز این بیماری تاثیر گذار باشند.

براساس این گزارش، از داروهای محرک و غیر محرک در درمان این اختلال استفاده می شود که دارای عوارض جانبی می باشند. بنابراین بسیاری از والدین به دنبال روش درمانی جایگزین هستند. اصلاحات رژیم غذایی, به خصوص مصرف کافی فیبر و همچنین استفاده از مکمل های پروبیوتیک, برای حفظ سلامت روده و ترکیب میکروبیوتا پیشنهاد شده است.

این گزارش می افزاید، با توجه به شیوع بالای بیش فعالی کودکان و عوارض دارویی ناشی از مصرف داروها و تاثیر و نقش میکروبیوتا بر روی سیستم عصبی و همچنین نتایج حاصل از تنها مطالعه ای که به بررسی تاثیر مصرف مکمل پروبیوتیک بر روی شیوع اختلال ADHD(بیش فعالی) پرداخته است و به دلیل اینکه هیچ مطالعه ای در ارتباط با تاثیر مصرف مکمل سینبیوتیک بر روی کاهش علائم اختلال ADHD وجود ندارد, این مطالعه جهت بررسی اثر احتمالی مصرف مکمل سینبیوتیک بر روی علائم اختلال ADHD در کودکان 6 تا 11 سال انجام شد.

در این کارآزمایی بالینی دو سو کور، 50 بیمار (6 تا 11 سال) مبتلا به ADHD از بیمارستان روزبه گرفته شد که به صورت تصادفی به گروه دریافت کننده مکمل سینبیوتیک یا دارونما تقسیم شدند. بیماران به مدت 8 هفته, روزانه یک کپسول حاوی مکمل سینبیوتیک یا دارونما مصرف می کردند و همزمان بر اساس نظر از ابتدای مطالعه شروع به مصرف ریتالین با دوز تعیین شده زیر نظر متخصص روانپزشکی نیز کردند. پرسشنامه مشخصات عمومی در ویزیت اول و همچنین 3 پرسشنامه یادآمد خوراک 24 ساعته در ویزیت های اول و دوم و سوم از بیماران با مراجعه حضوری گرفته شد. همچنین اندازه گیری های آنتروپومتریک شامل قد, وزن و نمایه توده بدن (BMI) در ابتدای مطالعه از بیماران گرفته شد.

بنابراین گزارش، اثر بخشی درمان با استفاده از پرسشنامه کانرز در ویزیت اول، هفته 4 و هفته 8 توسط والدین پر می شد، ارزیابی شد. براساس مطالعات حاضر، اختلاف معنی داری بین دو گروه از لحاظ میانگین قد, وزن, BMI, سن, جنس و میزان مصرف کربوهیدرات, چربی کل, پروتئین, فیبر, PUFA3, PUFA6, MUFA, SAFA, کلسترول و کل انرژی دریافتی در ابتدا، هفته 4 و هفته 8 مشاهده نشد. بعد از تعدیل متغیرهای مخدوشگر تفاوت معنی داری بین دو گروه برای امتیاز پرسشنامه کانرز و CGI و همچنین مشکلات مقابله جویی، مشکلات شناختی-بی توجهی و بیش فعالی مشاهده نشد. بنابراین مصرف مکمل سینبیوتیک تاثیر معنی داری بر کاهش علائم ADHD در کودکان 6 تا 11 سال ندارد.

این تحقیق توسط میلاد قناعت گر دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته علوم تغذیه از دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی انجام شده است.

فهرست