بررسی عوامل خطر تن سنجی و غذایی مرتبط با پیشرفت کبد چرب در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

ارائه دهنده: جلسه دفاع پایان نامه خانم سمیرا سلطانیه- کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

چکیده پایان نامه خانم سمیرا سلطانیه

فهرست