بزرگداشت روز کارگر

به گزارش روابط عمومی، همزمان با فرا رسیدن روز جهانی کارگر مراسمی با حضور ریاست و معاون توسعه مدیریت و منابع انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد . در این مراسم که به منظور حفظ سلامت نیروی انسانی و رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت ویژه انجام شد، از زحمات کارکنان حوزه خدمات و پشتیبانی با اهدای لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.

فهرست