تغذیه در هزار روز اول زندگی کودکان نقش اساسی دارد

 

 

تغذیه در هزار روز اول زندگی کودکان نقش اساسی دارد و لزوم توجه ویژه به تغذیه نوزادان از دوران بارداری تا پایان دو سالگی امری ضروری است.

به گزارش روابط عمومی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه دکتر میرزای رزاز با بیان مطلب فوق افزود: تغذیه با شیر مادر، صبحانه سالم، رفتارهای تغذیه ای مادران و کودکان، مکمل ها، نقش شیوه های تغذیه کودکان در پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی کودکان یا کم وزنی کودکان لذا باید به تغذیه کودکان اهتمام جدی داشت.

وی خاطرنشان کرد: همه باید دست به دست هم بدهیم تا ثمره ی یک خانواده که در واقع فرزندان آنان هستند از تغذیه سالم برخوردار باشند.

دکتر میرزای رزاز با اشاره به گزارش پانزدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان ایران با همکاری انجمن تغذیه و انجمن تغذیه کودکان اظهار داشت: تغذیه تاثیر به سزای در کمیت و کیفیت زندگی افراد دارد و سلامت تغذیه در تمام سال های زندگی افراد و به ویژه در دوران قبل از تولد و حین بارداری مادر تا پایان دو سالگی باید توجه ویژه ای داشت.

رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه در ادامه مطالب افزود: با بیان اینکه دریافت انرژی، ریز مغذی ها و درشت مغذی ها در هر یک از دوران زندگی افراد متفاوت بوده تصریح کرد با توجه به اهمیت تغذیه برای تکامل افراد به ویژه در سنین بلوغ و نوجوانی برای تکمیل رشد و بلوغ افراد سوء تغذیه اثرات جبران ناپذیری روی سلامت و رشد کودک و نوجوان دارد.

وی در ادامه افزود: اصلاح عادت های غذایی خانوار خصوصاً درباره کودکان و نوجوانان را یکی از مهمترین اهداف انستیتو ملی تحقیقات تغذیه ای دانست.

رئیس انجمن تغذیه ایران در ادامه اظهار داشت: اثرات تغذیه ای در هزار روز اول زندگی بسیار مهم می باشد. لذا برگزاری این گونه کنگره ها به این مهم کمک شایانی می کند.

فهرست