تقدیر معاون درمان دانشگاه از انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

دکتر سید هادی میر هاشمی معاون درمان دانشگاه از انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در راستای بهبود و نجات بیماران کرونایی تشکر و قدردانی نموده است.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دکتر سیدهادی میر هاشمی در نامه خود آورده است از همراهی و تلاش طاقت فرسای شما و همکاران محترمتان در مسیر بهبود و نجات جان بیماران تشکر و قدردانی می نمایم؛ البته تا رسیدن به شرایط عادی و رهایی از بیماری راه باقی است ولی به لطف پروردگار، تلاش شما و همراهی همه آحاد جامعه روزگار نیگو و سرشار از سلامتی دوباره فرا خواهد رسید.

در ادامه این نامه آمده است امیدوارم با عنایت و لطف همیشگی خدای بی همتا و با کمک همه مدیران و همکاران ستادی و اجرایی حوزه درمان بتوانیم با حضور فعال و همدلی در ادامه مبارزه با بیماری کووید 19 و گذر از این بحران، بهار سلامتی را به زندگی مردم عزیز ایران باز گردانیم، و چون گذشته شاهد موفقیت های روزافزون در عرصه درمان کشور باشیم.

 

فهرست