جلسه دیدار پایان سال معاون آموزشی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با کارشناسان

این جلسه تاریخ سه شنبه 26 بهمن ماه در محل اتاق شورا دانشکده برگزار شد. و ضمن آرزوی سلامتی برای همکاران در سال جدید، از زحمات و تلاش های ایشان با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

فهرست