دوسالانه عملکرد توسعه ای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

انتشار کتاب دوسالانه عملکرد توسعه ای انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور،

شعار انستيتو در دو سال قبل «اخلاق، برنامه و پي­گيري» بوده است.

خط­مشي­هاي اصلي انستيتو شامل بندهاي ذيل است:

– عدالت­مداري، قانون­مداري، شفافيت و انجام كار درست به جاي درستيِ كار، ضمن رعايت اصل كلي مردم­داري؛

– بازشناساندن نام، جايگاه و رسالت هاي ملي انستيتو به مراجع ذي­صلاح، ذي­نقش، ذي­نفع و قانوني كشور در حوزه غذا و تغذيه پس از چند سال افول نسبي شهرت انستيتو، دست كم در داخل كشور، از راه افزايش چشمگير مشاركت­هاي علمي و اجرايي، ارائه خدمات، و عقد تفاهم نامه ها و قراردادها؛

– تداوم پژوهش­هاي ملي انستيتو مطابق با رسالت هاي ذاتي آن در ارتباط با امنيت غذايي كشور در شرايط اقتصاد مقاومتي؛

– توسعه فناوري غذايي در راستاي بهبود امنيت غذايي كشور از راه اصلاح الگوهاي فرمولاسيون صنايع و اصناف غذايي ضمن شراكت در سهم فروش محصولات توليدي (درآمدزايي)، و فرمول­بندي انواع غذاهاي كاركردي (functional) مورد نياز جامعه (براي مثال، اقشار كم برخوردار، مادران باردار و شيرده، گروه هاي خاص بيماران، تغذيه مدارس، امور زندان­ها و بخش­هاي لشگري) و همچنين توسعه مركز رشد و نوآوري و مديريت فناوري انستيتو. شايان ذكر است كه اصلاح الگوهاي تغذيه اي مصرف محصولات غذایی پرمصرف در جامعه، در کنترل نرخ روزافزون بیماری های غیرواگیر اثر شايان توجه دارد. در اين خصوص، به عنوان يك اصل، همواره توجه ويژه به طب ايراني (سنتي) در فرمول­بندي­هاي غذايي صورت گرفته است.

– توسعه تصويب و انجام طرح هاي اثرگذار مطابق با ضوابط وزارت بهداشت، در راستاي پياده­سازي سياست جامعه­نگر و پاسخگو؛

– احياي سنت و فرهنگ چندهزارساله غذايي در كشور و تجاري­سازي آن در مقياس­هاي صنعتي و صنفي در داخل و خارج از كشور. اين مهم در احياي ميراث فرهنگي ايران و همچنين صادرات فرهنگ اصيل ايراني- اسلامي به ساير كشورها، راهي موثر و مقبول خواهد بود.

– ايجاد مديريت و نظم نوين مالي در شرايط اقتصاد مقاومتي، ضمن افزايش قابل­توجه مانده حساب انستيتو؛

– حداكثر پاسخگويي به متقاضيان و مراجعين داخلي و خارجي مرتبط.

 

مطالب مشابه

فهرست