“زندگی طولانی برای همه” به مناسبت هفته جهانی ایمن‌سازی، 2022

هفته جهانی ایمن‌سازی هر سال در آخرین روزهای ماه آوریل گرامی داشته می‌شود. این بزرگداشت با هدف برجسته‌کردن اقدامات جمعی مورد نیاز و ترویج استفاده از واکسن‌ها برای محافظت افراد همه گروههای سنی در برابر بیماری‌های عفونی است. در این زمینه سازمان جهانی بهداشت با کشورهای سراسر جهان همکاری می‌کند تا آگاهی همگانی از ارزش واکسن‌ها و  اهمیت ایمن‌سازی افزایش یابد. همچنین اطمینان می‌دهد که دولت ها، رهنمودها و پشتیبانی فنی لازم را برای اجرای برنامه‌های ایمن‌سازی با کیفیت بالا دریافت می‌کنند.

هدف نهایی گرامیداشت هفته جهانی ایمن‌سازی این است که افراد بیشتری – و جوامع آنها –در برابر بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن محافظت شوند. شعار هفته جهانی امسال “زندگی طولانی برای همه” انتخاب شده است.

شایان ذکر است زندگی طولانی برای همه یک وعده نیست، یک هدف است. زیرا هر کس شایسته فرصتی برای داشتن یک زندگی کامل است؛ فرصتی که در آن آزادانه خوشبختی را دنبال کند. اگر بدون تعجب به گذشته بنگریم خواهیم دید با کشف واکسن، در سال 1976 جان بسیاری از انسانها در برابر بیماری آبله حفظ شده است. این اولین باری بود که به همه فرصت زندگی طولانی‌تر داده شد .  به دنبال آن طی بیش از دو قرن، صدها واکسن سبب شدند تا میلیاردها انسان عمر طولانی‌تری داشته باشند، رشد کنند، ببالند و در خانواده و جامعه افراد موثری باشند.

امروزه نیز با وجود همه‌گیری کرونا در سراسر جهان، بیش از پیش اهمیت ساخت واکسن‌ بر همگان مشخص گردید. از اینرو به جرأت می‌توان گفت واکسن‌ها فرصت و امید را برای لذت بردن از یک زندگی رضایت‌بخش برای همه فراهم می‌آورند.

واژگان کلیدی: ایمن‌سازی- واکسن- زندگی طولانی-کرونا

Reference:

https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/2022

تهیه‌کننده: مینا کاویانی- کارشناس مسئول تغذیه

فهرست