رسالت

ایجاد بستر اجرایی و کاربردی برای گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای توسعه تحقیقات کاربردی در موضوعات مرتبط با صنایع غذایی و نیز آموزش عملی دانشجویان و کمک به ارتقاء سطح دانش کاربردی آنان به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی.

اهداف

۱ . هدفمندکردن و سوق دادن طرح‌ها و فعالیت‌های پژوهشی به سوی فن‌آوری‌های کاربردی بمنظور طراحی و تولید محصولات غذایی مورد نیاز جامعه و صنعت در راستای اولویت‌ها و اهداف عالیه انستیتو و دانشکده، اجرای برنامه‌های آموزشی و ارائه‌ی خدمات فنی مشاوره‌ای به موسسات دولتی و غیر دولتی بویژه صنایع غذایی و هدایت آن‌ها در جهت نوآوری و رفع نیازهای کشور با توجه به تاکیدات اسناد بالادستی بویژه سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران و سند استراتژیک انستیتو و دانشکده و در راستای رسالت‌های سازمانی.
۲ . توسعه مرزهای دانش و فن‌آوری در حوزه غذا و تغذیه و انتقال آن به کلیه ذینفعان بطور اعم و صنایع غذایی بطور اخص و همچنین بومی سازی علوم مرتبط با غذا و تغذیه.
۳ . بهبود کیفیت و تنوع تولید مواد غذایی در کشور با بهره‌گیری از فعالیت‌ها و طرح‌های پژوهشی نوآورانه.
۴ . بررسی فرمولاسیون‌های جدید غذایی و انتخاب جایگزین‌های مواد اولیه در جهت ارتقاء کیفیت و سالم غذا و تغذیه در کشور
۵ . ارتقای سطح کیفی آموزش فنی و مهندسی در حوزه غذا و تغذیه و انطباق آن با دانش روز و معیارهای علمی مطابق دستاوردهای علمی روز دنیا.
۶ . همکاری علمی و فنی با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع داخل و خارج کشور.
۷ . ایجاد ارتباطات مستحکم بین انستیتو و دانشکده با صنعت و کلیه مؤسسات دولتی و غیر دولتی و رفع نیازهای هر یک از طرفین.
۸ . تجاری سازی فعالیت‌ها و طرح‌های پژوهشی و کسب درآمد و تأمین منابع مالی به منظور حمایت هر چه بیشتر از تحقیقات انستیتو و دانشکده.

چشم انداز

تولید غذای سالم و فراسودمند مبتنی بر فن‌آوری های نوین از طریق تعامل هر چه بیشتر صاحب نظران و نخبگان حوزه غذا و تغذیه با صاحبان صنعت غذا
ارتباطات مشاورهای، آزمایشگاهی، تکنولوژیکی و فنی بین انستیتو و دانشکده با سایر مؤسسات دولتی و غیر دولتی بویژه صاحبان صنعت غذا .
تجاری سازی طرح‌های پژوهشی و تقویت بنیه مالی پژوهش.
همکاری با نهادهای حاکمیتی بعنوان بازوی تحقیقاتی و راستی آزمایی نهادهای حاکمیتی مانند معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، اداره استاندارد، شیلات و غیره.

نیلوفر خلجی
مدیر

زهرا اخوان عطار
کارشناس

نگین رضایی سوادکوهی
کارشناس

فهرست