سهیلا کبیریان
مدیر آموزش

دکتر مرجان باژن
مدیر گسترش آموزش

فرزانه شهراز
سرپرست اجرایی آزمایشگاه‌ها

تهمینه بهادری
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری

شادی بهنودفرد
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری

آذر نصراله ئی
کارشناس دانشجویان مقطع کارشناسی علوم تغذیه – پردیس صنایع

دکتر فرشته حسین لو
کارشناس انتخاب واحد دانشجویان رشته صنایع غذایی

هاجر محمدیان
مسئول دفتر

فاطمه محمدی
کارشناس انتخاب واحد

رعنا رفعت
مسئول برنامه ریزی دانشکده

الهام فراهانی
کارشناس فناوری اطلاعات

زهرا اخوان
کارشناس آزمایشگاه

سامان میلانی زاده
کارشناس آزمایشگاه

نرگس مهدی عراقی
کارشناس آزمایشگاه

فاطمه احسانی
کارشناس آزمایشگاه

مجید مهری
کارشناس آزمایشگاه

حسن خسروانی
کارشناس آزمایشگاه

منیژه کامران
کارشناس آزمایشگاه

فاطمه پرتو آذر
کارشناس آزمایشگاه

الهه تاج الدین
کارشناس آزمایشگاه

مهرنوش شهدوست خانی
کارشناس آزمایشگاه

عرفان شهبازی
کارشناس آزمایشگاه

محدثه نجفی
کارشناس آزمایشگاه

فهرست