معرفی

مدیریت امور پژوهشی انستیتو  پشتیبان و حمایت کننده محققین و اعضای هیات علمی و ارائه کننده خدمات فنی پژوهشی و فناوری در زمینه امور علمی و متدولوژی، آماری، اخلاق به منظور توسعه پژوهش با به کارگیری متد و روشهای اصولی تحقیق و ارتقای علمی تحقیقات مرتبط با غذا وتغذیه می باشد.

چشم انداز

ارتقای کمی و کیفی تحقیقات حوزه غذا و تغذیه و ارتقای علمی و پژوهشی محققین و اعضای هیئت علمی

رسالت

 • نظارت مستمر بر عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت ارتقای عملکرد مذکور
 • مطالعه و بررسی آیین نامه ها و دستورالعملهای پژوهشی انستیتو و پیشنهاد اصلاحات مورد به منظور ارتقای کمیت و کیفیت پژوهشی
 • مشاوره برای انجام امور طراحی پروژه‌های پیشنهادی بر اساس الگوی تعیین شده، تنظیم گزارشات پیشرفت و نهایی و مقالات، تعیین حجم نمونه، استخراج و آنالیز آماری طرحها و پایان نامه‌های تحقیقاتی
 • پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای طرحها و فعالیتهای پژوهشی
 • طراحی و اجرای ساز وکارها و روش‌های مناسب علم سنجی و ارزیابی فعالیت­ها و شاخص­های عملکرد پژوهشی اعضا
 • پایش فعالیت‌های پژوهشی و برنامه‌ریزی اقدامات اجرایی به منظور تسهیل امور پژوهشی
 • هماهنگی و انجام امور مربوط به تشکیل جلسات شورای پژوهشی، کمیته اخلاق و سایر شوراها و کمیته ها
 • مکاتبات مربوط به صورتجلسات شورای پژوهشی، تصویب طرحها، تنظیم قراردادها، بودجه‌بندی و پیگیری نحوه پرداختها ، دریافت اسناد هزینه و تسویه مالی طرحهای تحقیقاتی
 • ادامه و ترویج نتایج فعالیتهای پژوهشی انستیتو در اجتماع از طریق وسایل ارتباط جمعی، تهیه کتاب و جزوات مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی و عملکرد پژوهشی این مؤسسه و ارائه آن به مراکز علمی و تحقیقاتی کشور
 • تهیه آمار و اطلاعات از فعالیت های پژوهشی جهت ارائه به شورای عالی
 • نگهداری و به روز رسانی سیستم‌ها مکانیزه و بانکهای اطلاعاتی مورد استفاده در انستیتو
 • انجام فرآیند بررسی و داوری پروژه‌های پژوهشیو پیگیری امور مالی و اجرایی مربوطه
 • انجام امور کارشناسی مربوط به مقدار بودجه لازم برای انجام فعالیت های پژوهشی و نظارت بر هزینه کرد آنها
 • فراهم آوردن امکانات برای آنالیز داده های پروژه‌های پژوهشی
 • انجام امور دانشجویان دکتری تخصصی(PhD by research)و پژوهشگران پسا دکتری(Post Doc) برای ارتقاء‌ سطح پژوهش در انستیتو

اعضای معاونت پژوهشی:

دکتر علی میلانی
استادیار، دکترای تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه
Dr. Milani.cv
مدیر

زینت کمالی
کارشناس

شبنم رضاخانی
کارشناس

مونا مشهدی حسین
کارشناس

محمد روزبهانی
کارشناس

مریم احمدی
مسئول دفتر

اعضای شورای پژوهشی

1- آقای دکتر سید امیرمحمد مرتضویان
2- خانم دکتر آزیتا حکمت دوست
3- خانم دکتر نسرین امیدوار
4- خانم دکتر کیاندخت قناتی
5- خانم دکتر زهرا هادیان
6- خانم دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی
7- آقای دکتر تیرنگ رضا نیستانی
8- آقای دکتر سید هدایت حسینی
9- آقای دکتر حمید زند
10- آقای دکتر احمد اسماعیل زاده
11- آقای دکتر فرامرز خدائیان
12- آقای دکتر ناصر کلانتری  ( عضو مشاور )

فهرست