مسابقه ضیافت علوی

  • سوال مسابقه روز یازدهم ماه رمضان

 

به چه علت به امام علی علیه اسلام “امیرالمومنین” گفته می‌شود؟

 

2-سوال روز دوازدهم ماه رمضان:

 

به چه علت امام صادق علیه السلام می فرمایند شیعیان ما اگر مارا یاد کنند،خدا را یاد کرده اند؟

 

3-سوال روز سیزدهم ماه رمضان:

 

به چه علت هنگام تشرف در محضر امام معصوم، ما قبل از خداوند،از امام طلب مغفرت میکنیم؟

 

4- سوال مسابقه روز چهاردهم ماه رمضان

کدام یک از معصومین علیهم السلام درباره خود عبارت زیر را بیان نموده است؟

«أنا یدُ اللهِ المبسوطة»

 

5- سوال مسابقه روز پانزدهم ماه رمضان:

جناب ام سلمه در برابر کسی که گفته بود «من در جنگ جمل دچار شک شدم و در آخر از امیرالمومنین دفاع کردم» چه حدیثی از پیامبر بیان نمودند؟

 

6- سوال مسابقه روز شانزدهم ماه رمضان

جناب ام الخیر در کدام جنگ از امیر المؤمنین (ع) دفاع نمودند؟

 

7- سوال مسابقه روز هفدهم ماه رمضان:

به چه دلیل از فضائل امیرالمومنین علیه السلام صحبت می کنیم؟( سه دلیل را به صورت مختصر بیان کنید)

 

8- سوال روز هجدهم ماه رمضان:

حضرت جبرائیل درباره ازدواج امیر المومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما خطاب به پیامبر صلوات الله علیه و آله چه فرمودند؟

 

سوال مسابقه روز نوزدهم ماه رمضان:

امیرالمومنین در باب مقایسه ی محمد حنفیه با امام حسن(ع) چه فرمودند؟

 

سوال مسابقه روز بیستم ماه رمضان:

امام حسن (ع) هنگامی که وارد مسجد می شدند چه جمله ای را بیان می کردند؟

 

سوال مسابقه روز بیست و یکم ماه رمضان:

دو تن از افرادی که خداوند در قرآن کریم از آنها به عنوان بندگان مخلَص خدا یاد کرده است را نام ببرید

 

سوال روز بیست و دوم ماه رمضان:

پیامبر (ص) در مورد زینتی که خداوند به امیرالمومنین داده است، چه فرموده اند؟

 

سوال روز بیست و سوم ماه رمضان:

به چه علت امیرالمومنین شبانه به شهر می رفتند و به مساکین سر می زدند؟

 

سوال روز بیست و چهارم ماه رمضان:

امام رضا (ع) در مورد مقایسه ولایت امیرالمومنین با سجده نکردن ابلیس به حضرت آدم چه فرمودند؟

 

سوال روز بیست و پنجم ماه رمضان:

قوم بنی اسرائیل برای مقابله با حضرت هارون چه چیزی را در مقابل آن حضرت قرار دادند؟

 

سوال روز بیست و ششم ماه رمضان:

امیرالمومنین به کسانی که برای حمایت از ایشان مورد تهدید جانی قرار میگرفتند، چه میفرمودند؟

 

سوال روز بیست و هفتم ماه رمضان:

پیامبر شهادت امیرالمومنین را با کدام یک از معجزات الهی مقایسه کردند؟

 

سوال روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان:

همسر پیامبر شفاعت چه کسی را خدمت امیر المومنین کردند تا آن حضرت او را نکشد؟

 

سوال روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان:

امیرالمومنین فرمودند کشیده شدن روی خارهای مغیلان از چه کاری برایشان راحت تر است؟

به دلیل حجم بالای فایل ها، برای دریافت فیلم های شرح سوال به پابلیک فولدر روابط عمومی، گروه های مجازی یا تلفن تماس در آگهی مراجعه فرمایید.

فهرست