سرکار خانم دکتر مریم رحمتی – روانشناس بالینی
روزهای یک شنبه  و سه شنبه –  از ساعت 8 الی 14
چنانچه دانشجویان در خصوص مشاوره تحصیلی ، خانوادگی و اجتماعی نیاز به مشاوره داشته باشند می توانند به خانم دکتر رحمتی مراجعه کنند.
دانشجویان برای دریافت وقت ملاقات می توانند به خانم میرصادقی – واحد امور دانشجویی مراجعه کنند.

فهرست