نشست مدیران سازمانی FAO

نشست مدیران سازمانی و برنامه های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با خانم دکتر فاطیما هاشم متخصص ارشد تغذیه و ایمنی غذا از FAO

خانم دکتر فاطیما هاشم از سازمان خواربار و کشاورزی منطقه خاورمیانه در معیت خانم فیروزه رادمهر از دفتر نمایندگی ایران جلسه ای را در روز دوشنبه ۴ مرداد با مسئولان انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار نمودند. در این جلسه ابتدا آقای دکتر حسینی رئیس انستیتو ضمن عرض خیر مقدم به رسالتهای انستیتو در مورد امنیت و ایمنی غذا اشاره کردند و آقای دکتر آرش رشیدی مدیر روابط بین الملل ضمن معرفی انستیتو، اطلاعاتی را در مورد ساختار و کارکرد واحدهای مختلف پژوهشی، آموزشی و مشورتی انستیتو و دانشکدۀ علوم تغذیه و صنایع غذایی در اختیار قرار دادند. سپس برنامه ها و طرحهای ملی انستیتو شامل بررسی مصرف مواد غذایی، پایش و مراقبت ملی غذا و تغذیه، مطالعۀ کوهورت عوامل خطر تغذیه ای بیماریهای غیرواگیر در معلمان ایرانی، امنیت غذا و تغذیه، جدول ترکیبات موادغذایی، مدیریت اختلالات وزن، راهنماهای غذایی، پایش عوامل خطر تغذیه ای بیماریهای غیر واگیر (نمک، قند و چربی نامطلوب) و ظرفیت سازی رهبری در دانش آموختگان غذا و تغذیه باختصار توسط مدیران هر برنامه معرفی و تشریح شد. در ادامه، خانم دکتر هاشم ضمن اشاره به اهمیت و سابقۀ همکاری مشترک با انستیتو بر آمادگی سازمان خواربار کشاورزی در حمایت معنوی و فنی به ویژه در برنامه های امنیت غذا و تغذیه، پایش و مراقبت غذا و تغذیه، ارزیابی سریع مصرف موادغذایی، تدوین و هواخواهی راهنماهای غذایی پایدار، پیشگیری از اضافه وزن و چاقی و بیماریهای مزمن غیرواگیر، تدوین جدول ترکیبات موادغذایی، و حوزۀ ایمنی و سلامت غذایی تأکید کردند. در پایان خانم جزایری پیشنهاد دعوت از کارشناسان انستیتو برای مشارکت در تدوین برنامۀ عملیاتی فائو در کشور و تعریف حوزه های فعالیت مشترک را ابراز داشتند.

فهرست